Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0183(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0234/2006

Forhandlinger :

PV 25/09/2006 - 13
CRE 25/09/2006 - 13

Afstemninger :

PV 26/09/2006 - 5.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0362

Protokol
Mandag den 25. september 2006 - Strasbourg

13. Luftkvalitet og renere luft i Europa ***I - Temastrategi for luftforurening (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa [KOM(2005)0447 - C6-0356/2005 - 2005/0183(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Holger Krahmer (A6-0234/2006)

Betænkning: Temastrategi for luftforurening [2006/2060(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dorette Corbey (A6-0235/2006)

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Holger Krahmer forelagde sin betænkning (A6-0234/2006).

Dorette Corbey forelagde sin betænkning (A6-0235/2006).

Talere: Anja Weisgerber for PPE-DE-Gruppen, Riitta Myller for PSE-Gruppen, Jules Maaten for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Jonas Sjöstedt for GUE/NGL-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Irena Belohorská løsgænger, John Bowis, Matthias Groote, Sarah Ludford, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi og Hiltrud Breyer.

FORSÆDE: Janusz ONYSZKIEWICZ
næstformand

Talere: Ria Oomen-Ruijten, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Péter Olajos og Stavros Dimas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 26.09.2006 og punkt 7.4 i protokolloen af 26.09.2006.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik