Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0183(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0234/2006

Keskustelut :

PV 25/09/2006 - 13
CRE 25/09/2006 - 13

Äänestykset :

PV 26/09/2006 - 5.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0362

Pöytäkirja
Maanantai 25. syyskuuta 2006 - Strasbourg

13. Ilmanlaatu ja sen parantaminen Euroopassa ***I - Ilman pilaantumista koskeva teemakohtainen strategia (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta Euroopassa [KOM(2005)0447 - C6-0356/2005 - 2005/0183(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Holger Krahmer (A6-0234/2006)

Mietintö: Ilman pilaantumista koskeva teemakohtainen strategia [2006/2060(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dorette Corbey (A6-0235/2006)

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Holger Krahmer esitteli laatimansa mietinnön (A6-0234/2006).

Dorette Corbey esitteli laatimansa mietinnön (A6-0235/2006).

Puheenvuorot: Anja Weisgerber PPE-DE-ryhmän puolesta, Riitta Myller PSE-ryhmän puolesta, Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, John Bowis, Matthias Groote, Sarah Ludford, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi ja Hiltrud Breyer.

Puhetta johti
varapuhemies Janusz ONYSZKIEWICZ

Puheenvuorot: Ria Oomen-Ruijten, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Péter Olajos ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.9.2006, kohta 5.6 ja istunnon pöytäkirja 26.9.2006, kohta 7.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö