Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0183(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0234/2006

Debaty :

PV 25/09/2006 - 13
CRE 25/09/2006 - 13

Głosowanie :

PV 26/09/2006 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0362

Protokół
Poniedziałek, 25 września 2006 r. - Strasburg

13. Czystsze powietrze dla Europy ***I - Strategia tematyczna w sprawie zanieczyszczenia powietrza (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy [COM(2005)0447 - C6-0356/2005 - 2005/0183(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Holger Krahmer (A6-0234/2006)

Sprawozdanie w sprawie strategii tematycznej w sprawie zanieczyszczenia powietrza [2006/2060(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Dorette Corbey (A6-0235/2006)

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Holger Krahmer przedstawił sprawozdanie (A6-0234/2006).

Dorette Corbey przedstawiła sprawozdanie (A6-0235/2006).

Głos zabrali: Anja Weisgerber w imieniu grupy PPE-DE, Riitta Myller w imieniu grupy PSE, Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, John Bowis, Matthias Groote, Sarah Ludford, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi i Hiltrud Breyer.

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Péter Olajos i Stavros Dimas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 5_6 protokołu z dnia 26.09.2006 r. oraz punkt 7_4 protokołu z dnia 26.09.2006 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności