Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0183(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0234/2006

Debatter :

PV 25/09/2006 - 13
CRE 25/09/2006 - 13

Omröstningar :

PV 26/09/2006 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0362

Protokoll
Måndagen den 25 september 2006 - Strasbourg

13. Luftkvalitet och renare luft i Europa ***I - Tematisk strategi för luftförorening (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa [KOM(2005)0447 - C6-0356/2005 - 2005/0183(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Holger Krahmer (A6-0234/2006)

Betänkande om tematisk strategi för luftförorening [2006/2060(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dorette Corbey (A6-0235/2006)

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Holger Krahmer redogjorde för sitt betänkande (A6-0234/2006).

Dorette Corbey redogjorde för sitt betänkande (A6-0235/2006).

Talare: Anja Weisgerber för PPE-DE-gruppen, Riitta Myller för PSE-gruppen, Jules Maaten för ALDE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, John Bowis, Matthias Groote, Sarah Ludford, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi och Hiltrud Breyer.

ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vice talman

Talare: Ria Oomen-Ruijten, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Péter Olajos och Stavros Dimas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 26.09.2006 och punkt 7.4 i protokollet av den 26.09.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy