Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2061(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0233/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0233/2006

Συζήτηση :

PV 25/09/2006 - 14
CRE 25/09/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 26/09/2006 - 7.5
CRE 26/09/2006 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0367

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

7.5. Θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον [2006/2061(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Gyula Hegyi (A6-0233/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0367)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- ο Gyula Hegyi (εισηγητής) ζητά οι τροπολογίες 3 και 4 να τεθούν σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση·

Ο Πρόεδρος συμβουλεύεται το Σώμα σχετικά με το παραδεκτό αυτού του αιτήματος, το οποίο υποβλήθηκε εκπρόθεσμα·

- η Renate Sommer εκφράζει την αντίθεσή της, την οποία υποστηρίζουν πάνω από 37 βουλευτές. Ως εκ τούτου, το αίτημα αυτό δεν κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου