Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2061(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0233/2006

Ingivna texter :

A6-0233/2006

Debatter :

PV 25/09/2006 - 14
CRE 25/09/2006 - 14

Omröstningar :

PV 26/09/2006 - 7.5
CRE 26/09/2006 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0367

Protokoll
Tisdagen den 26 september 2006 - Strasbourg

7.5. Den temainriktade strategin för stadsmiljön (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om den temainriktade strategin för stadsmiljön [2006/2061(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gyula Hegyi (A6-0233/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0367)

Inlägg om omröstningen:

- Gyula Hegyi (föredragande) begärde att ändringsförslagen 3 och 4 skulle behandlas i omröstning med namnupprop.

Talmannen frågade kammaren om denna begäran som hade lagts fram utanför tidsfristen skulle betraktas som tillåtlig.

- Renate Sommer angav att hon var emot begäran, och fick stöd av än 37 andra ledamöter. Begäran beaktades därför inte.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy