Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0279(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0253/2006

Ingivna texter :

A6-0253/2006

Debatter :

PV 27/09/2006 - 16
CRE 27/09/2006 - 16

Omröstningar :

PV 28/09/2006 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0384

Protokoll
Onsdagen den 27 september 2006 - Strasbourg

16. Ekologisk produktion och märkning av ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och märkning av ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel [KOM(2005)0671 - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006)

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Albert Jan Maat för PPE-DE-gruppen, María Isabel Salinas García för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski för IND/DEM-gruppen, Agnes Schierhuber, Kathy Sinnott, Ioannis Gklavakis, Neil Parish, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness och Mariann Fischer Boel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 28.09.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy