Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 27 september 2006 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling Parlement
 3.Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Gemeenschappelijk immigratiebeleid (debat)
 4.Welkomstwoord
 5.Stemmingen
  
5.1.Bescherming van persoonsgegevens (politiële en justitiële samenwerking) * (eindstemming)
  
5.2.Bescherming van de euro tegen valsemunterij "PERICLES" * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Bescherming van de euro tegen valsemunterij "PERICLES" (niet-deelnemende lidstaten) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Overeenkomst EG/Guinee-Bissau over visserij * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Gewijzigde begroting nr. 3/2006 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Gewijzigde begroting nr. 4/2006 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.8.PROGRESS-programma (werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit) ***II (stemming)
  
5.9.Strategische richtsnoeren inzake cohesie *** (stemming)
  
5.10.Witboek van de Commissie over de diensten van algemeen belang (stemming)
  
5.11.Vorderingen van Turkije op weg naar toetreding (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Situatie in Darfoer (debat)
 10.Economische en handelsbetrekkingen van de EU met India (debat)
 11.Samenstelling fracties
 12.Vooruitzichten van de vrouw in de internationale handel (debat)
 13.Verbetering economische situatie van de visserijsector (debat)
 14.Bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee * (debat)
 15.Het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen (debat)
 16.Biologische productiemethode en aanduidingen op landbouwproducten en levensmiddelen * (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (151 kb) Presentielijst (65 kb)       
 
Notulen (113 kb) Presentielijst (24 kb) Uitslag van de stemming (508 kb) Hoofdelijke stemming (1096 kb) 
 
Notulen (199 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (157 kb) Hoofdelijke stemming (385 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid