Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 september 2006 - Straatsburg

3. Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 22/2006 van de Commissie (C6-0292/2006 - SEC(2006)0715) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 35/2006 van de Commissie (C6-0279/2006 - SEC(2006)1060) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2006 van de Commissie (C6-0293/2006 - SEC(2006)1061) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002.

Juridische mededeling - Privacybeleid