Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 28. septembra 2006 - Štrasburg

3. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 22/2006 Európskej komisie (C6-0292/2006 - SEC(2006)0715).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 35/2006 Európskej komisie (C6-0279/2006 - SEC(2006)1060).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 36/2006 Európskej komisie (C6-0293/2006 - SEC(2006)1061).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia