Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2004(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0216/2006

Ingediende teksten :

A6-0216/2006

Debatten :

PV 28/09/2006 - 4
CRE 28/09/2006 - 4

Stemmingen :

PV 28/09/2006 - 7.11
CRE 28/09/2006 - 7.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0392

Notulen
Donderdag 28 september 2006 - Straatsburg

4. Nanowetenschappen en nanotechnologieën (2005-2009) (debat)
CRE

Verslag over nanowetenschappen en nanotechnologieën: een actieplan voor Europa 2005-2009 [2006/2004(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

Miloslav Ransdorf leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Piia-Noora Kauppi (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Giles Chichester, namens de PPE-DE-Fractie, Adam Gierek, namens de PSE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, David Hammerstein Mintz, namens de Verts/ALE-Fractie, Vladimír Remek, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Vittorio Prodi, Hiltrud Breyer, Bastiaan Belder, Leopold Józef Rutowicz, Jan Březina, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Paul Rübig en Ján Hudacký.

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Romana Jordan Cizelj, Lambert van Nistelrooij en Janez Potočnik.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 28.09.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid