Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2004(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0216/2006

Predkladané texty :

A6-0216/2006

Rozpravy :

PV 28/09/2006 - 4
CRE 28/09/2006 - 4

Hlasovanie :

PV 28/09/2006 - 7.11
CRE 28/09/2006 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0392

Zápisnica
Štvrtok, 28. septembra 2006 - Štrasburg

4. Nanovedy a nanotechnológie (2005 -2009) (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Nanovedy a nanotechnológie: Akčný plán pre Európu 2005 -2009 [2006/2004(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

Miloslav Ransdorf uviedol správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Piia-Noora Kauppi (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Giles Chichester za skupinu PPE-DE, Adam Gierek za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, David Hammerstein Mintz za skupinu Verts/ALE, Vladimír Remek za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Vittorio Prodi, Hiltrud Breyer, Bastiaan Belder, Leopold Józef Rutowicz, Jan Březina, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Paul Rübig a Ján Hudacký.

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Romana Jordan Cizelj, Lambert van Nistelrooij a Janez Potočnik.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 28.09.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia