Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2208(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0270/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0270/2006

Συζήτηση :

PV 28/09/2006 - 5
CRE 28/09/2006 - 5

Ψηφοφορία :

PV 28/09/2006 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0382

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

5. Αύξηση και βελτίωση της βοήθειας της ΕΕ: δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με "Περισσότερη και καλύτερη συνεργασία: η δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ [2006/2208(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

Ο Alain Hutchinson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Margrietus van den Berg (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ryszard Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, Karin Scheele και Justas Vincas Paleckis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.09.2006.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Emine Bozkurt, η οποία επισημαίνει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ρατσιστικό περιεχόμενο των οποίων είναι θύμα, Lívia Járóka, Doris Pack, η υποστηρίζει την παρέμβαση αυτή, και Charles Tannock σχετικά με την παρουσίαση που έκανε ο κ. Siniora, Πρωθυπουργός του Λιβάνου, κατά τη διάρκεια της χθεσινής Διάσκεψης των Προέδρων και ο οποίος επιθυμεί να προσκαλέσει το Κοινοβούλιο έναν εκπρόσωπο του κράτους του Ισραήλ σε μια προσεχή συνεδρίαση (Ο Πρόεδρος δεσμεύεται να διαβιβάσει τις απόψεις των τριών βουλευτών στα αρμόδια όργανα).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου