Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2208(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0270/2006

Ingediende teksten :

A6-0270/2006

Debatten :

PV 28/09/2006 - 5
CRE 28/09/2006 - 5

Stemmingen :

PV 28/09/2006 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0382

Notulen
Donderdag 28 september 2006 - Straatsburg

5. Het pakket 2006 inzake de doeltreffendheid van de bijstand van de EU (debat)
Volledige verslagen

Verslag over "Meer en beter samenwerken: het pakket 2006 inzake de doeltreffendheid van de bijstand van de EU" [2006/2208(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

Alain Hutchinson leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Margrietus van den Berg (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Tokia Saïfi, namens de PPE-DE-Fractie, Miguel Angel Martínez Martínez, namens de PSE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Ryszard Czarnecki, niet-ingeschrevene, Karin Scheele en Justas Vincas Paleckis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 28.09.2006.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Emine Bozkurt, die opmerkt dat Lívia Járóka racistische e-mails heeft ontvangen, Doris Pack, die deze woorden steunt, en Charles Tannock, die verwijst naar de toespraak van gisteren van de heer Siniora, premier van Libanon, voor de Conferentie van voorzitters en wenst dat het Parlement voor een volgende vergadering een vertegenwoordiger van de staat Israël uitnodigt (de Voorzitter zegt toe de opmerkingen van de drie sprekers aan de bevoegde organen over te brengen).

Juridische mededeling - Privacybeleid