Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2208(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0270/2006

Ingivna texter :

A6-0270/2006

Debatter :

PV 28/09/2006 - 5
CRE 28/09/2006 - 5

Omröstningar :

PV 28/09/2006 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0382

Protokoll
Torsdagen den 28 september 2006 - Strasbourg

5. Mer och bättre EU-bistånd: åtgärder under 2006 för effektivare bistånd (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om mer och bättre EU-bistånd: 2006 års paket för effektivare stöd [2006/2208(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

Alain Hutchinson redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Margrietus van den Berg (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Tokia Saïfi för PPE-DE-gruppen, Miguel Angel Martínez Martínez för PSE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Ryszard Czarnecki, grupplös, Karin Scheele och Justas Vincas Paleckis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 28.09.2006.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Emine Bozkurt som berättade om att e-brev med rasistiskt innehåll hade skickats till Lívia Járóka, Doris Pack, som ställde sig bakom detta inlägg och Charles Tannock som yttrade sig om den redogörelse som Libanons premiärminister Siniora hade lämnat inför talmanskonferensen under gårdagen och ansåg att parlamentet borde bjuda in en företrädare för staten Israel till ett kommande sammanträde (talmannen lovade att vidarebefordra de tre talarnas förslag till ansvariga organ).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy