Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 28. september 2006 - Strasbourg

6. Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu 25. septembri 2006 ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE.

- Nõukogu poolt 25. septembril 2006 vastu võetud ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatava õiguse kohta ("ROOMA II") (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI.

- Nõukogu 25. septembri 2006. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 programm "Kodanike Euroopa", et edendada Euroopa kodanikuaktiivsust (09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT.

- Nõukogu 18. septembri 2006. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM.

- Nõukogu 18. septembri 2006. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus alaealiste ja inimväärikuse kaitse ning vastulause esitamise õiguse kohta seoses euroopa audiovisuaalsete ja online-teabe teenuste sektori konkurentsivõimega (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT.

- Nõukogus 18. septembril 2006 vastu võetud ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv juhilubade kohta (uuestisõnastamine) (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN.

- Nõukogu 24. juuli 2006 ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvaheliste rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN.

- Nõukogus 14. septembril 2006 vastu võetud ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN.

- Nõukogu 24. juuli 2006 ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise ja raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise kohta (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN.

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuuline tähtaeg algab homme, 29.09.2006.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika