Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2006 m. rugsėjo 28 d. - Strasbūras

6. Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija:

- 2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos bendrijos septintosios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos (2007–2013 m.) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE.

- 2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI.

- 2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, įkuriantį 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti (09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD))
perduota atsakingam komitetui: CULT.

- 2006 m. rugsėjo 18 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą (10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD))
perduota atsakingam komitetui: FEMM.

- 2006 m. rugsėjo 18 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos ir dėl atsakymo teisės, atsižvelgiant į Europos audiovizualinių ir internetinių informacinių paslaugų pramonės konkurencingumą (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD))
perduota atsakingam komitetui: CULT.

- 2006 m. rugsėjo 18 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN.

- 2006 m. liepos 24 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tarptautinių geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN.

- 2006 m. rugsėjo 14 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN.

- 2006 m. liepos 24 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN.

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2006 09 29.

Teisinė informacija - Privatumo politika