Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2006. gada 28. septembris - Strasbūra

6. Padomes kopējo nostāju paziņošana

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas šādas Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja:

- Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 25. septembrī pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 – 2005/0043(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Padomes Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 25. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par tiesību aktiem, ko piemēro ārpuslīgumiskajām saistībām (Roma II) (09751/7/2006 - C6-0317/2006 – 2003/0168(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: JURI

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 25. septembrī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu "Eiropa pilsoņiem", lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību (09575/1/2006 - C6-0316/2006 – 2005/0041(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: CULT

- Padomes Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 18. septembrī pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (10351/1/2006 - C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))';
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM

- Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 18. septembrī pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu par nepilngadīgo personu un cilvēka cieņas aizsardzību un par tiesībām uz atbildi saistībā ar Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju (09577/1/2006 - C6-0313/2006 – 2004/0117(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: CULT

- Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 18. septembrī pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par vadītāju apliecībām (Pārstrādāts variants) (09010/1/2006 - C6-0312/2006 – 2003/0252(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Padomes Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 24. jūlijā pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par starptautisku dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (05892/1/2006 - C6-0311/2006 – 2004/0049(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 14. septembrī pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (05893/5/2006 - C6-0310/2006 – 2004/0048(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 24. jūlijā pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu (05895/2/2006 - C6-0309/2006 – 2004/0047(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 2006. gada 29. septembrī.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika