Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0279(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0253/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0253/2006

Συζήτηση :

PV 27/09/2006 - 16
CRE 27/09/2006 - 16

Ψηφοφορία :

PV 28/09/2006 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0384

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

7.3. Βιολογικός τρόπος παραγωγής γεωργικών προϊόντων και σχετικές ενδείξεις στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής [COM(2005)0671 - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0384)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0384)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου