Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0279(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0253/2006

Ingediende teksten :

A6-0253/2006

Debatten :

PV 27/09/2006 - 16
CRE 27/09/2006 - 16

Stemmingen :

PV 28/09/2006 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0384

Notulen
Donderdag 28 september 2006 - Straatsburg

7.3. Biologische productiemethode en aanduidingen op landbouwproducten en levensmiddelen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen [COM(2005)0671 - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2006)0384)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0384)

Juridische mededeling - Privacybeleid