Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 28. september 2006 - Strasbourg

13. Fremtidige foranstaltninger på patentområdet (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Fremtidige foranstaltninger på patentområdet

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Klaus-Heiner Lehne for PPE-DE-Gruppen, Michel Rocard for PSE-Gruppen, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Thomas Wise for IND/DEM-Gruppen, Barbara Kudrycka, Manuel Medina Ortega, Toine Manders og Charlie McCreevy.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

Fristen for ændringsforslag blev fastsat til mandag den 9.10.2006 kl.12.00.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.24 i protokollen af 12.10.2006.

°
° ° °

Bernd Posselt tog ordet og protesterede mod, at der ikke var sat nogen debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne på dagsordenen for denne eftermiddag. (Formanden svarede, at han ville fremsende hans bemærkninger til Formandskonferencen).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik