Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 28. syyskuuta 2006 - Strasbourg

13. Tulevat toimet patenttialalla (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Tulevat toimet patenttialalla

Charlie McCreevy (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Klaus-Heiner Lehne PPE-DE-ryhmän puolesta, Michel Rocard PSE-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Thomas Wise IND/DEM-ryhmän puolesta, Barbara Kudrycka, Manuel Medina Ortega, Toine Manders ja Charlie McCreevy.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Määräaika käsiteltäväksi jättämiselle: Maanantai 9.10.2006 klo 12.00.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.10.2006, kohta 7.24.

°
° ° °

Bernd Posselt käytti puheenvuoron pahoitellakseen sitä, että tämän iltapäivän esityslistalle ei oltu otettu keskustelua ihmisoikeuksien loukkauksia koskevista tapauksista (puhemies vastasi, että hän välittää nämä huomautukset puheenjohtajakokoukselle).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö