Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2006. szeptember 28., Csütörtök - Strasbourg

13. Jövőbeni tevékenységek a szabadalmak területén (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Jövőbeni tevékenységek a szabadalmak területén

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Klaus-Heiner Lehne, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Michel Rocard, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Thomas Wise, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Barbara Kudrycka, Manuel Medina Ortega, Toine Manders és Charlie McCreevy.

A vita (2006.10.11-i jegyzőkönyv 12. pont ) lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

A benyújtás határideje: 2006.10.09., hétfő 12.00 óra.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.10.12-i jegyzőkönyv 7.24. pont .

°
° ° °

Felszólal: Bernd Posselt, aki tiltakozik az ellen, hogy a mai délután napirendjén nem szerepel az emberi jogok megsértésének eseteiről szóló vita (az elnök azt válaszolja, hogy ezen észrevételt továbbítani fogja az Elnökök Értekezletének).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat