Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2006 m. rugsėjo 28 d. - Strasbūras

13. Būsimieji veiksmai patentų srityje (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Būsimieji veiksmai patentų srityje.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Klaus-Heiner Lehne PPE-DE frakcijos vardu, Michel Rocard PSE frakcijos vardu, Sharon Bowles ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Thomas Wise IND/DEM frakcijos vardu, Barbara Kudrycka, Manuel Medina Ortega, Toine Manders ir Charlie McCreevy.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

Pateikimo terminas: 2006 10 9, Pirmadienis, 12 val.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.24 protokolo 12.10.2006.

°
° ° °

Kalbėjo Bernd Posselt, kuris protestavo dėl to, kad į šios popietės darbotvarkę nebuvo įtrauktos diskusijos žmogaus teisių pažeidimo klausimais (Pirmininkas jam atsakė, kad perduos šias pastabas Pirmininkų sueigai).

Teisinė informacija - Privatumo politika