Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 28. september 2006 - Strasbourg

13. Prihodnji ukrepi na področju patentov (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Komisije: Prihodnji ukrepi na področju patentov

Charlie McCreevy (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Klaus-Heiner Lehne v imenu skupine PPE-DE, Michel Rocard v imenu skupine PSE, Sharon Bowles v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Thomas Wise v imenu skupine IND/DEM, Barbara Kudrycka, Manuel Medina Ortega, Toine Manders in Charlie McCreevy.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava (točka 12 , Zapisnik z dne 11.10.2006):

Rok za vložitev je ponedeljek 9.10.2006 do 12.00.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.24 , Zapisnik z dne 12.10.2006.

°
° ° °

Govoril je Bernd Posselt, ki je protestiral, ker na dnevnem redu tega popoldneva ni bilo razprav o kršitvah človekovih pravic (predsednik mu je odgovoril, da bo njegove pripombe posredoval konferenci predsednikov).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov