Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 28 september 2006 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Nanowetenschappen en nanotechnologieën (2005-2009) (debat)
 5.Het pakket 2006 inzake de doeltreffendheid van de bijstand van de EU (debat)
 6.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 7.Stemmingen
  
7.1.Het pakket 2006 inzake de doeltreffendheid van de bijstand van de EU (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee * (stemming)
  
7.3.Biologische productiemethode en aanduidingen op landbouwproducten en levensmiddelen * (stemming)
  
7.4.GALILEO (stemming)
  
7.5.Gemeenschappelijk immigratiebeleid (stemming)
  
7.6.Situatie in Darfoer (stemming)
  
7.7.Economische en handelsbetrekkingen van de EU met India (stemming)
  
7.8.Vooruitzichten van de vrouw in de internationale handel (stemming)
  
7.9.Verbetering economische situatie van de visserijsector (stemming)
  
7.10.Het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen (stemming)
  
7.11.Nanowetenschappen en nanotechnologieën (2005-2009) (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Agenda van de volgende vergaderperiode
 12.ASEM-Top (Helsinki, 10-11 september 2006) (debat)
 13.Toekomst van het Europese octrooibeleid (debat)
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 16.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (179 kb) Presentielijst (57 kb)       
 
Notulen (141 kb) Presentielijst (22 kb) Stemmingsuitslagen (560 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1167 kb) 
 
Notulen (200 kb) Presentielijst (67 kb) Stemmingsuitslagen (171 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (408 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid