Indiċi 
Minuti
PDF 207kWORD 142k
Il-Ħamis, 28 ta' Settembru 2006 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Nanoxjenzi u nanoteknoloġiji (2005-2009) (dibattitu)
 5.Żieda u titjib ta' l-assistenza ta' l-Unjoni Ewropea: miżuri ta' l-2006 għal assistenza effettiva (dibattitu)
 6.Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Żieda u titjib ta' l-assistenza ta' l-Unjoni Ewropea: miżuri ta' l-2006 għal assistenza effettiva (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.L-isfruttar ta' barbun tat-tbajja' u ta' lingwat fil-Baħar tat-Tramuntana * (votazzjoni)
  
7.3.Produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti ta' l-ikel * (votazzjoni)
  
7.4.GALILEO (votazzjoni)
  
7.5.Politika komuni ta' l-Immigrazzjoni (votazzjoni)
  
7.6.Sitwazzjoni fid-Darfur (votazzjoni)
  
7.7.Ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali ta' l-UE ma' l-Indja (votazzjoni)
  
7.8.In-nisa fil-kummerċ internazzjonali (votazzjoni)
  
7.9.It-titjib tas-sitwazzjoni ekonomika fil-qasam tas-sajd (votazzjoni)
  
7.10.Tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord ta' bastimenti (votazzjoni)
  
7.11.Nanoxjenzi u nanoteknoloġiji (2005-2009) (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Aġenda tas-sessjoni parzjali li jmiss
 12.Samit ASEM (Helsinki, bejn l-10 u l-11 ta' Settembru 2006) (dibattitu)
 13.Azzjonijiet futuri fil-qasam tal-privattivi (dibattitu)
 14.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 15.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 18.Dati għas-seduti li jmiss
 19.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.05.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/84/KEE dwar l-approssimazzjoni tar-rati tat-taxxa tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku (COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

AGRI, ENVI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council concerning integrated pollution prevention and control (Codified version) (COM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Paragwaj dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (COM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 37/2006 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2006)1062 - C6-0306/2006 - 2006/2241(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda Regolament (KE) Nru 2201/2003 fir-rigward ta' ġurisidizzjoni u l-introduzzjoni ta' regoli dwar liġi applikabbli fi kwistjonijiet matrimonjali (COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

FEMM, JURI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa
Draft Council decision adapting the provisions concerning the Court of Justice in fields covered by Title IV of Part Three of the Treaty establishing the European Community (COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

LIBE

- Proposta ta’ regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Gabon (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa
Proposal for a Council decision granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans for projects outside the Community (Central and Eastern Europe, Mediterranean countries, Latin America and Asia and the Republic of South Africa) (Codified version) (COM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI


3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 22/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0292/2006 - SEC(2006)0715).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-regolament finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 35/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0279/2006 - SEC(2006)1060).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-regolament finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 36/2006 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0293/2006 - SEC(2006)1061).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(3) tar-regolament finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.


4. Nanoxjenzi u nanoteknoloġiji (2005-2009) (dibattitu)

Rapport dwar in-nanoxjenzi u nanoteknoloġiji: pjan ta' azzjoni għall-Ewropa għall-2005-2009 [2006/2004(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

Miloslav Ransdorf ippreżenta r-rapport.

Tkellem Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Piia-Noora Kauppi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Giles Chichester f'isem il-grupp PPE-DE, Adam Gierek f'isem il-grupp PSE, Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-grupp ALDE, David Hammerstein Mintz f'isem il-grupp Verts/ALE, Vladimír Remek f'isem il-grupp GUE/NGL, Nils Lundgren f'isem il-grupp IND/DEM, Luca Romagnoli Membru mhux affiljat, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Vittorio Prodi, Hiltrud Breyer, Bastiaan Belder, Leopold Józef Rutowicz, Jan Březina, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Paul Rübig u Ján Hudacký.

IPPRESIEDA Pierre MOSCOVICI
Viċi President

Tkellmu: Romana Jordan Cizelj, Lambert van Nistelrooij u Janez Potočnik.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal- Minuti ta' 28.09.2006 .


5. Żieda u titjib ta' l-assistenza ta' l-Unjoni Ewropea: miżuri ta' l-2006 għal assistenza effettiva (dibattitu)

Rapport dwar "Koperazzjoni akbar u iktar: il-pakkett għall-effettivita' ta' l-assistenza ta' l-UE" [2006/2208(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

Alain Hutchinson ippreżenta r-rapport.

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Margrietus van den Berg (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Tokia Saïfi f'isem il-grupp PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez f'isem il-grupp PSE, Gabriele Zimmer f'isem il-grupp GUE/NGL, Ryszard Czarnecki Membru mhux affiljat, Karin Scheele u Justas Vincas Paleckis.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal- Minuti ta' 28.09.2006 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.05)

IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi President

Tkellmu: Emine Bozkurt, biex tavża dwar l-emails b'kontenut razzist li tagħhom sfat vittma Lívia Járóka, Doris Pack, li appoġġjat dan l-intervent, u Charles Tannock dwar id-diskors li għamel is-Sur Siniora, Prim Ministru tal-Libanu, lill-Konferenza tal-Presidenti tal-bieraħ u li wera x-xewqa tiegħu li għall-laqgħa li jmiss, il-Parlament jistieden rappreżentant ta' l-Istat ta' l-Iżrael (Il-President ħa ħsieb li jittrażmetti r-rimarki tat-tliet kelliema lill-awtoritajiet kompetenti).


6. Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Il-President avża, skond l-Artikolu 57(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva l-pożizzjonijiet komuni li ġejjin mill-Kunsill flimkien mar-raġunijiet li wasslu sabiex jiġu adottati, u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fil-25 ta' Settembru 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għal attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD))
irreferut responsabbli: ITRE

- Pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill fil-25 ta' Settembru 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għal obbligi mhux kuntrattwali (''RUMA II'') (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD))
irreferut responsabbli: JURI

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fil-25 ta' Settembru 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm "Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-promozzjoni ta' ċittadinanza Ewropea attiva għall-perijodu 2007-2013 (09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD))
irreferut responsabbli: CULT

- Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill adottata mill-Kunsill fit-18 ta' Settembru 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD))
irreferut responsabbli: FEMM

- Pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill fit-18 ta' Settembru 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-minuri u tad-dinjità tal-bniedem u dwar id-dritt ta’ tweġiba fir-rigward tal-kompetittività ta’ l-industrija Ewropea tas-servizzi awdjoviżivi u ta’ l-informazzjoni online (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD))
irreferut responsabbli: CULT

- Pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill fit-18 ta' Settembru 2006 bil-għan li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liċenzji tas-sewqan (Formulazzjoni ġdida) (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD))
irreferut responsabbli: TRAN

- Pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill fl-24 ta' Lulju, 2006, bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-Drittijiet u l-obbligi tal-Passiġġieri Internazzjonali tal-Ferroviji (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD))
irreferut responsabbli: TRAN

- Pożizzjoni Komuni addotta mill-Kunsill fl-14 ta' Settembru 2006 bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja fil-Komunità (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD))
irreferut responsabbli: TRAN

- Posizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fl-24 ta' Lulju 2006 bil-ħsieb li tiġi adottata d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 91/440/KEE tal-Kunsill dwar l-iżvilupp tal-linji tal-ferrovija tal-Komunita' u d-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-allokazzjoni ta’ kapaċità ta’ infrastruttura tal-ferroviji u t-tqegħid ta’ piżijiet għall-użu ta’ infrastruttura tal-ferroviji (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD))
irreferut responsabbli: TRAN

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 29.09.2006.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


7.1. Żieda u titjib ta' l-assistenza ta' l-Unjoni Ewropea: miżuri ta' l-2006 għal assistenza effettiva (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar "Koperazzjoni akbar u iktar: il-pakkett għall-effettivita' ta' l-assistenza ta' l-UE" [2006/2208(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0382)


7.2. L-isfruttar ta' barbun tat-tbajja' u ta' lingwat fil-Baħar tat-Tramuntana * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan ta' ġestjoni għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-barbun tat-tbajja' u tal-lingwata fil-Baħar tat-Tramuntana [COM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Albert Jan Maat (A6-0265/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0383)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0383)


7.3. Produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti ta' l-ikel * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti ta' l-ikel [COM(2005)0671 - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)] - Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0384)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0384)


7.4. GALILEO (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0511/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0385)


7.5. Politika komuni ta' l-Immigrazzjoni (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0507/2006, B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0516/2006, B6-0518/2006 u B6-0520/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0507/2006

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0508/2006

(flok B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0518/2006 u B6-0520/2006):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Martine Roure f'isem il-grupp PSE

Jeanine Hennis-Plasschaert f'isem il-grupp ALDE

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda u Sepp Kusstatscher f'isem il-grupp Verts/ALE

Giusto Catania, Willy Meyer Pleite u Marco Rizzo f'isem il-grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2006)0386)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0516/2006 waqgħet.)


7.6. Sitwazzjoni fid-Darfur (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 u B6-0519/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0512/2006

(flok B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 u B6-0519/2006):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder u Anders Wijkman f'isem il-grupp PPE-DE

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes u Elena Valenciano Martínez-Orozco f'isem il-grupp PSE

Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke u Thierry Cornillet f'isem il-grupp ALDE

Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer u Margrete Auken f'isem il-grupp Verts/ALE

Luisa Morgantini f'isem il-grupp GUE/NGL

Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2006)0387)


7.7. Ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali ta' l-UE ma' l-Indja (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali ta' l-UE ma' l-Indja [2006/2034(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Sajjad Karim (A6-0256/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0388)

Tkellmu:

Sajjad Karim (rapporteur) li ppropona emenda orali għall-emenda 4 li nżammet.


7.8. In-nisa fil-kummerċ internazzjonali (votazzjoni)

Rapport dwar il-perspettivi tan-nisa fil-kummerċ internazzjonali [2006/2009(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Hiltrud Breyer (A6-0254/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0389)


7.9. It-titjib tas-sitwazzjoni ekonomika fil-qasam tas-sajd (votazzjoni)

Rapport dwar it-titjib tas-sitwazzjoni ekonomika fil-qasam tas-sajd [2006/2110(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Pedro Guerreiro (A6-0266/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0390)


7.10. Tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord ta' bastimenti (votazzjoni)

Rapport dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1185/2003 tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003 dwar it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord ta' bastimenti [2006/2054(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0263/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0391)


7.11. Nanoxjenzi u nanoteknoloġiji (2005-2009) (votazzjoni)

Rapport dwar in-nanoxjenzi u nanoteknoloġiji: pjan ta' azzjoni għall-Ewropa għall-2005-2009 [2006/2004(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0392)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Politika komuni ta' l-Immigrazzjoni - RC-B6-0508/2006

Koenraad Dillen

Rapport Hiltrud Breyer - A6-0254/2006

Hynek Fajmon


9. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Il-Membri li ġejjin avżaw li l-post ta' votazzjoni tagħhom ma ħadimx waqt il-votazzjoni għal dawn il-punti:

Politika komuni ta' l-Immigrazzjoni - B6-0507/2006

paragrafu 4: Ruth Hieronymi, Ole Christensen

Politika komuni ta' l-Immigrazzjoni - RC-B6-0508/2006

paragrafu17: Antonio Masip Hidalgo, Giusto Catania


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.50
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Mario MAURO
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Aġenda tas-sessjoni parzjali li jmiss

Waqt il-laqgħa tagħha tat-28.09.2006, il-Konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li tipproponi l-modifiki li ġejjin għall-aġenda tas-seduti tal-11 u t-12.10.2006.

- Ir-rapporti Geoffrey Van Orden u Pierre Moscovici dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija tneħħew mill-aġenda u tmexxew għall-perjodu ta' sessjoni ta' Novembru I.

- F'posthom iddaħħlu d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar it-Transnistrija u l-Ossetja t'Isfel.

L-iskadenzi għall-preżentazzjoni ġew stabbiliti kif ġej:

   Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: l-Erbgħa 18.10.2006 fis-18.00,

   emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti: It-Tnejn 23.10.2006 fis-19.00,

   votazzjoni: l-Erbgħa 25.10.2006

- Infetaħ it-tressiq ta' emendi għar-rapport Daniel Varela Suanzes-Carpegna : dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali ta' l-UE mal-Mercosur bil-għan li jintlaħaq ftehim interreġjonali ta' assoċjazzjoni (A6-0302/2006).

Skadenzi għat-tressiq: l-Erbgħa 4.10.2006 f'12.00

- Il-votazzjoni dwar il- mozzjoni għal riżoluzzjoni li se titressaq mill-Kumitat LIBE bħala konklużjoni tad-dibattitu dwar iz-zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (punt 3 tal- Minuti ta' 27.10.2006), iddaħlet f'Ottubru II.

L-iskadenza għat-tressiq ittawlu kif ġej:

   mozzjoni għal riżoluzzjoni: It-Tnejn 9.10.2006 f'12.00,

   emendi: l-Erbgħa 18.10.2006 fis-18.00

Il-Parlament approva t-tibdiliet

L-aġenda b'hekk ġiet modifikata.


12. Samit ASEM (Helsinki, bejn l-10 u l-11 ta' Settembru 2006) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Samit ASEM (Helsinki, bejn l-10 u l-11 ta' Settembru 2006)

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Panagiotis Beglitis f'isem il-grupp PSE, u Jules Maaten f'isem il-grupp ALDE.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Azzjonijiet futuri fil-qasam tal-privattivi (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Azzjonijiet futuri fil-qasam tal-privattivi

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Klaus-Heiner Lehne f'isem il-grupp PPE-DE, Michel Rocard f'isem il-grupp PSE, Sharon Bowles f'isem il-grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, Thomas Wise f'isem il-grupp IND/DEM, Barbara Kudrycka, Manuel Medina Ortega, Toine Manders u Charlie McCreevy.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

L-iskadenza għat-tressiq ġiet stabbilita nhar It-Tnejn 9.10.2006 f'12.00.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.24 tal- Minuti ta' 12.10.2006 .

°
° ° °

Tkellem Bernd Posselt, li pprotesta kontra l-fatt li l-ebda dibattitu dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem ma ddaħħal fl-aġenda ta' wara nofsinhar (Il-President wieġbu li se jgħaddi r-rimarki tiegħu lill-Konferenza tal-Presidenti).


14. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat PECH

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Implementation of the EU action plan against illegal, undeclared and unregulated fishing (2006/2225(INI))
(opinjoni: DEVE, ENVI, INTA)

Kumitat AFCO

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The institutional aspects of the European Union's capacity to integrate new Member States (2006/2226(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG)

Kumitat TRAN

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Freight transport logistics in Europe – the key to sustainable mobility (2006/2228(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE)

Kumitat ENVI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Promoting healthy diets and physical activity: a European dimension for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases (2006/2231(INI))
(opinjoni: EMPL, IMCO)

Kumitat ENVI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Halting the loss of biodiversity by 2010 (2006/2233(INI))
(opinjoni: DEVE, PECH, AGRI, ITRE)

Kumitat INTA

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The EU's Aid for trade (2006/2236(INI))
(opinjoni: DEVE)

Kumitat INTA

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa EU economic and trade relations with Russia (2006/2237(INI))
(opinjoni: AFET, ECON)

Kumitat EMPL

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Promoting decent work for all (2006/2240(INI))
(opinjoni: FEMM, DEVE, AFET, INTA)

Kumitat ECON

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa 2006 annual report on the euro area (2006/2239(INI))

Kumitat DEVE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Local authorities and development cooperation (2006/2235(INI))

Kumitat CONT

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The Court of Auditors' Special Report No 6/2005 on the Trans-European Network for Transport (2006/2238(INI))
(opinjoni: TRAN)

Kumitat DEVE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa An EU-South Africa Strategic Partnership (2006/2234(INI))
(opinjoni: AFET, INTA)

Kumitat ENVI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Combating HIV/AIDS within the European Union and in the neighbouring countries, 2006-2009 (2006/2232(INI))
(opinjoni: FEMM, AFET, ITRE, LIBE)

Kumitat ITRE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy (2006/2230(INI))

Kumitat TRAN

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Keep Europe moving - sustainable mobility for our continent (2006/2227(INI))
(opinjoni: ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

Kumitat PECH

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Implementing sustainability in EU fisheries through maximum sustainable yield (2006/2224(INI))
(opinjoni: ENVI)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Annual report 2005 on CFSP (2006/2217(INI))
(opinjoni: BUDG)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 114 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa On the negotiating mandate for an Association Agreement between the European Union and its Member States on the one part and Central American countries on the other part (2006/2222(INI))
(opinjoni: DEVE, INTA)

Kumitat AFET

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa On the negotiating mandate for an Association Agreement between the European Union and its Member States on the one part and the Andean Community and its member countries on the other part (2006/2221(INI))
(opinjoni: DEVE, INTA)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat DEVE

- Sħubija ġdida komprensiva ma' Greenland permezz ta' dikjarazzjoni konġunta u Deċiżjoni tal-Kunsill ibbażata fuq l-Artikolu 187 tat-Trattat KE (2006/2182(INI))
irreferut responsabbli: PECH
opinjoni: DEVE, AFET, BUDG, INTA

Kumitat JURI

- Rapport dwar ir-regoli li japplikaw għall-Membri fil-każ ta' maternità jew paternità (2006/2025(REG))
irreferut responsabbli: AFCO
opinjoni: JURI

Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati

Kumitat IMCO

- Proċeduri ta' reviżjoni dwar l-għoti ta' kuntratti pubbliċi (COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD))
(opinjoni: EMPL, ITRE, ECON)
Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati IMCO, JURI
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 21.09.2006)

(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-21.09.2006)

Kumitat IMCO

- Kodiċi tad-Dwana tal-Komunità (COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD))
(opinjoni: BUDG, ITRE, CONT, LIBE)
Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati IMCO, INTA
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 07.09.2006)

(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-07.09.2006)


15. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 116(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

42/2006

Georgios Karatzaferis

31

43/2006

Adriana Poli Bortone

21

44/2006

Mario Borghezio

6

45/2006

Mario Borghezio

37

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini u Miguel Angel Martínez Martínez

54

47/2006

Caroline Lucas u Angelika Beer

45

48/2006

Bogusław Rogalski

16

49/2006

Alessandra Mussolini

28

50/2006

Sylwester Chruszcz

14

51/2006

Daniel Strož u Jaromír Kohlíček

9

52/2006

Maciej Marian Giertych

25

53/2006

Thierry Cornillet

58

54/2006

Mario Borghezio

12

55/2006

Maciej Marian Giertych

12

56/2006

Daniel Strož

4

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski u Mieczysław Edmund Janowski

72

58/2006

Luís Queiró, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle u Ewa Hedkvist Petersen

41

59/2006

Alessandra Mussolini

20

60/2006

Alessandra Mussolini

4

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines u Thomas Ulmer

129

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert u Emanuel Jardim Fernandes

26

63/2006

Bogusław Rogalski

14

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim u Carl Schlyter

25

65/2006

Renato Brunetta

35

66/2006

Oldřich Vlasák

14

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis u Caroline Lucas

26

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura u José Albino Silva Peneda

76


16. Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Skond l-Artikolu 116(5) tar-Regoli ta' Proċedura, id-dikjarazzjonijiet bil-miktub Nru 39, 40, 41/2006 skadew minħabba li ma kellhomx in-numru ta' firem meħtieġ.


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


18. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 11.10.2006 u 12.10.2006.


19. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.00.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Secrétaire Général

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Osservaturi

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Vigenin Kristian

Avviż legali - Politika tal-privatezza