Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 11. oktober 2006 - Bruxelles

15. Anvendelse af passageroplysninger (PNR) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Anvendelse af passageroplysninger (PNR)

Paula Lehtomäki (formand for Rådet) og Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Ewa Klamt for PPE-DE-Gruppen, og Martine Roure for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Johannes Voggenhuber for Verts/ALE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for GUE/NGL-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Ioannis Varvitsiotis, Stavros Lambrinidis, Jean-Marie Cavada, Giusto Catania, Michael Cashman, Alexander Alvaro, Sarah Ludford og Franco Frattini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik