Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 oktober 2006 - Bryssel

15. Användningen av passageraruppgifter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Användningen av passageraruppgifter

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) och Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Ewa Klamt för PPE-DE-gruppen, och Martine Roure för PSE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Johannes Voggenhuber för Verts/ALE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Ioannis Varvitsiotis, Stavros Lambrinidis, Jean-Marie Cavada, Giusto Catania, Michael Cashman, Alexander Alvaro, Sarah Ludford och Franco Frattini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy