Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0096/2006

Ingivna texter :

O-0096/2006 (B6-0432/2006)

Debatter :

PV 11/10/2006 - 16
CRE 11/10/2006 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 11 oktober 2006 - Bryssel

16. Skor från Kina och Vietnam (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0096/2006) från Enrique Barón Crespo, för utskottet INTA, till kommissionen: Det slutliga resultatet av antidumpningsundersökningen avseende skor från Kina och Vietnam (B6-0432/2006)

Olli Rehn (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Enrique Barón Crespo utvecklade den muntliga frågan och beklagade att inte vare sig rådet eller kommissionsledamoten med ansvar för området för den aktuella frågan var närvarande.

Talare: Georgios Papastamkos för PPE-DE-gruppen, David Martin för PSE-gruppen, Sajjad Karim för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, José Albino Silva Peneda, Kader Arif, Danutė Budreikaitė, Leopold Józef Rutowicz, Christofer Fjellner, Francisco Assis, Anne E. Jensen, Luca Romagnoli, Zuzana Roithová, Giulietto Chiesa, Antonio López-Istúriz White, Panagiotis Beglitis, Béla Glattfelder, Margrietus van den Berg, Syed Kamall, Olli Rehn och Enrique Barón Crespo, vilken begärde att talmannen och talmanskonferensen skulle ta sig an frågan om rådets och kommissionens närvaro vid debatterna (talmannen noterade detta).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy