Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 11. oktober 2006 - Bruxelles

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES
formand

18. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Czesław Adam Siekierski, Mario Borghezio, Katalin Lévai, Marco Pannella, Kartika Tamara Liotard, Kinga Gál, Antonio De Blasio, Gyula Hegyi, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Marie Anne Isler Béguin, Carlo Fatuzzo, Toomas Savi, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andrzej Tomasz Zapałowski, Oldřich Vlasák, Marco Cappato, Nils Lundgren, Árpád Duka-Zólyomi, Marian Harkin, Pedro Guerreiro, Milan Gaľa, Gerard Batten og Witold Tomczak.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik