Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 października 2006 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

18. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
Pełne sprawozdanie

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Czesław Adam Siekierski, Mario Borghezio, Katalin Lévai, Marco Pannella, Kartika Tamara Liotard, Kinga Gál, Antonio De Blasio, Gyula Hegyi, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Marie Anne Isler Béguin, Carlo Fatuzzo, Toomas Savi, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andrzej Tomasz Zapałowski, Oldřich Vlasák, Marco Cappato, Nils Lundgren, Árpád Duka-Zólyomi, Marian Harkin, Pedro Guerreiro, Milan Gaľa, Gerard Batten i Witold Tomczak.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności