Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 oktober 2006 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

18. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
Fullständigt förhandlingsreferat

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Czesław Adam Siekierski, Mario Borghezio, Katalin Lévai, Marco Pannella, Kartika Tamara Liotard, Kinga Gál, Antonio De Blasio, Gyula Hegyi, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Marie Anne Isler Béguin, Carlo Fatuzzo, Toomas Savi, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andrzej Tomasz Zapałowski, Oldřich Vlasák, Marco Cappato, Nils Lundgren, Árpád Duka-Zólyomi, Marian Harkin, Pedro Guerreiro, Milan Gaľa, Gerard Batten och Witold Tomczak.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy