Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2046(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0290/2006

Predkladané texty :

A6-0290/2006

Rozpravy :

PV 11/10/2006 - 19
CRE 11/10/2006 - 19

Hlasovanie :

PV 12/10/2006 - 7.25
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0417

Zápisnica
Streda, 11. októbra 2006 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

19. Ochrana a dobré životné podmienky zvierat (2006 - 2010) (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Ochrana a dobré životné podmienky zvierat v rokoch 2006 - 2010 (2006/2046(INI)) - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Elisabeth Jeggle (A6-0290/2006)

Elisabeth Jeggle uviedla správu.

V rozprave vystúpil Neelie Kroes (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jens Holm (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Agnes Schierhuber za skupinu PPE-DE, Marc Tarabella za skupinu PSE, Karin Resetarits za skupinu ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Andrzej Tomasz Zapałowski za skupinu IND/DEM, Andreas Mölzer nezávislý poslanec, Pilar Ayuso, Rosa Miguélez Ramos, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz, Jeffrey Titford, Albert Jan Maat, Wiesław Stefan Kuc a Carl Schlyter.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Neil Parish, Ioannis Gklavakis, Esther Herranz García, Christa Klaß a Neelie Kroes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.25 zápisnice zo dňa 12.10.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia