Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2046(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0290/2006

Ingivna texter :

A6-0290/2006

Debatter :

PV 11/10/2006 - 19
CRE 11/10/2006 - 19

Omröstningar :

PV 12/10/2006 - 7.25
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0417

Protokoll
Onsdagen den 11 oktober 2006 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

19. Djurskydd och djurs välbefinnande 2006-2010 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om djurskydd och djurs välbefinnande 2006-2010 (2006/2046(INI)) - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Elisabeth Jeggle (A6-0290/2006)

Elisabeth Jeggle redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neelie Kroes (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Holm (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Agnes Schierhuber för PPE-DE-gruppen, Marc Tarabella för PSE-gruppen, Karin Resetarits för ALDE-gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski för IND/DEM-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Pilar Ayuso, Rosa Miguélez Ramos, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz, Jeffrey Titford, Albert Jan Maat, Wiesław Stefan Kuc och Carl Schlyter.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Neil Parish, Ioannis Gklavakis, Esther Herranz García, Christa Klaß och Neelie Kroes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.25 i protokollet av den 12.10.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy