Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 11 oktober 2006 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 6.Ingekomen stukken
 7.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 8.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 9.Samenstelling Parlement
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Agenda
 12.Toekomst van het Europees octrooibeleid (ingediende ontwerpresoluties)
 13.Kernproef in Noord-Korea (debat)
 14.De informele Top van Lahti en de betrekkingen EU/Rusland na de moord op de journaliste Anna Politkovskaïa (debat)
 15.Gebruik van passagiersgegevens (PNR) (debat)
 16.Schoenen uit China en Vietnam (debat)
 17.Europees Bureau voor Wederopbouw * (debat)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Communautair actieplan inzake de bescherming en het welzijn van dieren 2006-2010 (debat)
 20.Follow-up van het verslag over de mededinging op het gebied van de professionele dienstverlening (debat)
 21.Economische en commerciële betrekkingen tussen de EU en de Mercosur (debat)
 22.De situatie van de sector kleinfruit en kersen die voor verwerking zijn bestemd (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (135 kb) Presentielijst (59 kb) 
 
Notulen (109 kb) Presentielijst (23 kb) 
 
Notulen (191 kb) Presentielijst (67 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid