Indeks 
Protokol
PDF 188kWORD 103k
Onsdag den 11. oktober 2006 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 6.Modtagne dokumenter
 7.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 8.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 9.Parlamentets sammensætning
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Dagsorden
 12.Fremtidige foranstaltninger på patentområdet (indgivne beslutningsforslag)
 13.Nordkoreas atomprøvesprængninger (forhandling)
 14.Det uformelle topmøde i Lahti og forbindelserne mellem EU og Rusland efter mordet på journalist Anna Politkovskaja (forhandling)
 15.Anvendelse af passageroplysninger (PNR) (forhandling)
 16.Fodtøj fra Kina og Vietnam (forhandling)
 17.Det Europæiske Genopbygningsagentur * (forhandling)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010) (forhandling)
 20.Konkurrence i de liberale erhverv (forhandling)
 21.Økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Mercosur (forhandling)
 22.Sektoren for bærfrugt og kirsebær til forarbejdning (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.00.


2. Mindeord

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord over Antoni Gutiérrez Diaz, medlem af Europa-Parlamentet fra 1987 til 1999 og næstformand fra 1992 til 1994, der var afgået ved døden den 6. oktober 2006.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


3. Erklæring fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring i anledning af mordet på den russiske journalist, Anna Politkovskaja, den 7. oktober 2006 i Moskva. Han meddelte, at han havde opfordret de russiske myndigheder til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at finde de ansvarlige for dette mord, og at han på institutionens vegne havde kondoleret Anna Politkovskajas familie og nærmeste. Han gjorde endvidere opmærksom på, at 63 journalister over hele verden var blevet myrdet siden begyndelsen af året, og at 120 var fængslet.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Talere: Tunne Kelam, Daniel Cohn-Bendit og Gay Mitchell.


5. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeperioderne i marts I, marts II, april I, april II, maj I, maj II og juni 2006 var omdelt.

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger under mødeperioden i juli 2006 var omdelt.


6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Bulgarien om Bulgariens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (KOM(2006)0255 - C6-0322/2006 - 2006/0095(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A6-0328/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Tyrkiet om Tyrkiets deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (KOM(2006)0257 - C6-0320/2006 - 2006/0089(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A6-0327/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (KOM(2006)0256 - C6-0321/2006 - 2006/0087(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A6-0326/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (kodificeret udgave) (KOM(2006)0219 - C6-0160/2006 - 2006/0071(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Diana Wallis (A6-0323/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om bekæmpelse af San José skjoldlusen (kodificeret udgave) (KOM(2006)0123 - C6-0136/2006 - 2006/0040(CNS)) - JURI udvalg - Ordfører: Diana Wallis (A6-0322/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (kodificeret udgave) (KOM(2006)0226 - C6-0162/2006 - 2006/0073(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Diana Wallis (A6-0321/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om glucose og lactose (kodificeret udgave) (KOM(2006)0116 - C6-0135/2006 - 2006/0038(CNS)) - JURI udvalg - Ordfører: Diana Wallis (A6-0320/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave) (KOM(2006)0222 - C6-0161/2006 - 2006/0070(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Diana Wallis (A6-0318/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation (KOM(2006)0261 - C6-0201/2006 - 2006/0090(CNS)) - ITRE udvalg - Ordfører: Giles Chichester (A6-0314/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalitetskrav til skaldyrvande - (kodificeret udgave) (KOM(2006)0205 - C6-0152/2006 - 2006/0067(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Diana Wallis (A6-0313/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om indførelse af særlige og midlertidige foranstaltninger for ansættelse af tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber i anledning af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (KOM(2006)0271 - C6-0221/2006 - 2006/0091(CNS)) - JURI udvalg - Ordfører: Giuseppe Gargani (A6-0312/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (KOM(2005)0280 [[01]] - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Kinga Gál (A6-0306/2006)

- * Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (KOM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)) - ITRE udvalg - Ordfører: Anne Laperrouze (A6-0305/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (KOM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Philippe Busquin (A6-0304/2006)

- Betænkning om de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Mercosur med henblik på indgåelsen af en interregional associeringsaftale (2006/2035(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0302/2006)

- Betænkning om fremme af transport ad indre vandveje: NAIADES, et integreret EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje (2006/2085(INI)) - TRAN udvalg - Ordfører: Corien Wortmann-Kool (A6-0299/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Maldiverne om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2006)0095 - C6-0250/2006 - 2006/0027(CNS)) - TRAN udvalg - Ordfører: Paolo Costa (A6-0297/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Østlige Republik Uruguay om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2006)0064 - C6-0249/2006 - 2006/0016(CNS)) - TRAN udvalg - Ordfører: Paolo Costa (A6-0296/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Singapores regering om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2005)0513 - C6-0165/2006 - 2005/0208(CNS)) - TRAN udvalg - Ordfører: Paolo Costa (A6-0295/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2005)0267 - C6-0226/2005 - 2005/0113(CNS)) - TRAN udvalg - Ordfører: Paolo Costa (A6-0294/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Australiens regering om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2005)0264 - C6-0224/2005 - 2005/0112(CNS)) - TRAN udvalg - Ordfører: Paolo Costa (A6-0293/2006)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 107 vedrørende bestemmelser for godkendelse af køretøjer i klasse M2 og M3 hvad angår den generelle konstruktion (07884/1/2006 - C6-0198/2006 - 2005/0250(AVC)) - INTA udvalg - Ordfører: Enrique Barón Crespo (A6-0292/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ekstraordinær finansiel bistand fra Fællesskabet til Kosovo (KOM(2006)0207 - C6-0171/2006 - 2006/0068(CNS)) - INTA udvalg - Ordfører: Erika Mann (A6-0291/2006)

- Betænkning om en EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010) (2006/2046(INI)) - AGRI udvalg - Ordfører: Elisabeth Jeggle (A6-0290/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets beslutning om indførelse af Fællesskabets civilbeskyttelsesordning (omarbejdet) (KOM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS)) - ENVI udvalg - Ordfører: Dimitrios Papadimoulis (A6-0286/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur (KOM(2006)0162 - C6-0170/2006 - 2006/0057(CNS)) - AFET udvalg - Ordfører: Jelko Kacin (A6-0285/2006)

- * Betænkning om Republikken Østrigs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om ændring af vedtægten for Europols personale (05428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Claude Moraes (A6-0279/2006)

- * Betænkning om Republikken Østrigs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg (05417/2006 - C6-0072/2006 - 2006/0803(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Claude Moraes (A6-0278/2006)

2) fra medlemmerne

2.1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 108):

-Mundtlig forespørgsel (O-0098/2006) af Jan Andersson og Karin Jöns for EMPL til Kommissionen: Reintegration af brystcancerpatienter på arbejdsmarkedet og brugen af sociale fonde til videreuddannelse af sundhedspersonale på brystcancerområdet (B6-0433/2006)

- Mundtlig forespørgsel (O-0101/2006) af Karl-Heinz Florenz og Karin Jöns for ENVI til Kommissionen: Situationen i forbindelse med tidlig påvisning og behandling af brystkræft i den udvidede Europæiske Union (B6-0434/2006)

- Mundtlig forespørgsel (O-0085/2006) af Joseph Daul og Janusz Wojciechowski for AGRI til Kommissionen: Situationen i sektoren for bærfrugt og kirsebær til forarbejdning (B6-0435/2006)

2.2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116)

- Aldo Patriciello om afskaffelse af adgangsbegrænsning til universitetsfakulteter (0069/2006)

- Alessandra Mussolini og Carlo Casini om henrettelsen ved skydning af tre katolikker i Indonesien (0070/2006)

- Luca Romagnoli om censur og trusler mod pave Benedikt XVI og det eksplicitte forsøg på - bl.a. ved brug af vold - at træde udtryks- og meningsfriheden i Den Europæiske Union under fode (0071/2006)

- Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská og Peter Šťastný om en eventuel udsættelse af de nye medlemsstaters optagelse i Schengen-området (0072/2006)


7. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

De skriftlige erklæringer nr. 42, 43, 44, 45, 46/2006 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 116, stk. 5.


8. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

- Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Maldiverne om visse aspekter af lufttrafik.


9. Parlamentets sammensætning

Cecilia Malmström havde meddelt, at hun med virkning fra den 06.10.2006 var blevet udnævnt til Europaminister i den svenske regering.

Da udnævnelsen i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne til Europa-Parlamentet var uforenelig med mandatet i Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at mandatet således var ledigt med virkning fra den 06.10.2006, og gav den pågældende medlemsstat meddelelse herom.

De kompetente estiske myndigheder havde meddelt, at Katrin Saks var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Toomas Hendrik Ilves med virkning fra den 09.10.2006.

Parlamentet tog meddelelsen til efterretning, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 1.

Formanden mindede om bestemmelserne i forretningsordenens artikel 3, stk. 5.

Observateurs:

Monica Octavia Muscă havde meddelt, at hun med virkning fra den 10.10.2006 trådte tilbage som observatør udpeget af det rumænske deputeretkammer.

Parlamentet ville i overensstemmelser med Præsidiets bestemmelser herom underrette de kompetente rumænske myndigheder om denne afgørelse.


10. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra GUE/NGL-Gruppen og løsgængerne godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

ENVI: Jens Holm

Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger: Luca Romagnoli i stedet for Gianni De Michelis.


11. Dagsorden

Formanden meddelte, at arbejdsplanen var fastsat (punkt 11 i protokollen af 25.09.2006), og at en rettelse til dagsordenen(PE 378.364/OJ/COR) var omdelt.

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen tog i første omgang ordet for at beklage Rådets meget sparsomme tilstedeværelse, hvilket havde medført udsættelse af visse punkter på dagsordenen, og derefter for at anmode om, at Rådet blev opfordret til at være mere til stede.

Forslag til ændringer:

- anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om:

1. at ændre overskriften til punkt 48 på dagsordenen som følger: « Redegørelser fra Rådet og Kommissionen om det uformelle topmøde i Lahti og forbindelserne mellem EU og Rusland efter mordet på journalist Anna Politkovskaja »

2. at afslutte denne forhandling med fremsættelse af beslutningsforslag.

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen anmodede om, at Parlamentet fik mulighed for at tage separat stilling til de to dele af anmodningen.

Parlamentet vedtog første del af anmodningen.

Talere: Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Reinhard Rack, Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, der foreslog, at afstemningen om beslutningsforslagene skulle finde sted under næste mødeperiode, Tunne Kelam og Jacek Emil Saryusz-Wolski, der anmodede om, at Parlamentet tog stilling til anden del af anmodningen (formanden svarede, at han ikke fra forsamlingen havde konstateret modstand mod Hans-Gert Poetterings forslag).

Dagsordenen fastsattes således.


12. Fremtidige foranstaltninger på patentområdet (indgivne beslutningsforslag)

Forhandlingen havde fundet sted den 28.09.2006 (punkt 13 i protokollen af 28.09.2006).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Maria Berger, Michel Rocard for PSE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Daniel Strož, Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen, og Francesco Enrico Speroni om den fremtidige europæiske patentpolitik (B6-0521/2006)

- Klaus-Heiner Lehne, Giuseppe Gargani, Nicole Fontaine for PPE-DE-Gruppen, Maria Berger, Michel Rocard for PSE-Gruppen, Sharon Bowles og Toine Manders for ALDE-Gruppen om den fremtidige patentpolitik i Europa (B6-0522/2006)

- Thomas Wise for IND/DEM-Gruppen om den fremtidige europæiske patentpolitik (B6-0523/2006)

- Brian Crowley for UEN-Gruppen om EU’s fremtidige patentpolitik (B6-0524/2006).

Afstemning: punkt 7.24 i protokollen af 12.10.2006.


13. Nordkoreas atomprøvesprængninger (forhandling)

Redegørelser fra den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og fra Kommissionen: Nordkoreas atomprøvesprængninger

Javier Solana (Den høje Repræsentant) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, István Szent-Iványi for ALDE-Gruppen, Gérard Onesta for Verts/ALE-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Jan Tadeusz Masiel, løsgænger, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Rebecca Harms, James Hugh Allister, Hubert Pirker, Marios Matsakis for en bemærkning til forretningsordenen (formanden fratog ham ordet, da hans indlæg ikke vedrørte en bemærkning til forretningsordenen), Benita Ferrero-Waldner, Javier Solana, Tobias Pflüger for en personlig bemærkning i forlængelse af Elmar Broks indlæg, og Elmer Brok om det sidste indlæg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Det uformelle topmøde i Lahti og forbindelserne mellem EU og Rusland efter mordet på journalist Anna Politkovskaja (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Det uformelle topmøde i Lahti og forbindelserne mellem EU og Rusland efter mordet på journalist Anna Politkovskaja.

Paula Lehtomäki (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Françoise Grossetête for PPE-DE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
næstformand

Talere: Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen, Koenraad Dillen, løsgænger, Tunne Kelam, Hannes Swoboda, Hélène Flautre, Mirosław Mariusz Piotrowski, Eija-Riitta Korhola, Reino Paasilinna, Satu Hassi, Nils Lundgren, Struan Stevenson, Martine Roure, Nigel Farage, Bogdan Klich og Edite Estrela.

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ
næstformand

Talere: Gunnar Hökmark, Józef Pinior, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Jerzy Buzek, Andreas Schwab, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik, Simon Busuttil, Alexander Stubb, Paula Lehtomäki og José Manuel Barroso.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Anvendelse af passageroplysninger (PNR) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Anvendelse af passageroplysninger (PNR)

Paula Lehtomäki (formand for Rådet) og Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Ewa Klamt for PPE-DE-Gruppen, og Martine Roure for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Johannes Voggenhuber for Verts/ALE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for GUE/NGL-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Ioannis Varvitsiotis, Stavros Lambrinidis, Jean-Marie Cavada, Giusto Catania, Michael Cashman, Alexander Alvaro, Sarah Ludford og Franco Frattini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Fodtøj fra Kina og Vietnam (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0096/2006) af Enrique Barón Crespo, for INTA, til Kommissionen: Endelige resultater af anti-dumpingundersøgelsen vedrørende fodtøj fra Kina og Vietnam (B6-0432/2006)

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Enrique Barón Crespo begrundede den mundtlige forespørgsel og beklagede Rådets manglende tilstedeværelse, ligesom han beklagede den ansvarlige kommissærs fravær.

Talere: Georgios Papastamkos for PPE-DE-Gruppen, David Martin for PSE-Gruppen, Sajjad Karim for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk for UEN-Gruppen, Jana Bobošíková, løsgænger, José Albino Silva Peneda, Kader Arif, Danutė Budreikaitė, Leopold Józef Rutowicz, Christofer Fjellner, Francisco Assis, Anne E. Jensen, Luca Romagnoli, Zuzana Roithová, Giulietto Chiesa, Antonio López-Istúriz White, Panagiotis Beglitis, Béla Glattfelder, Margrietus van den Berg, Syed Kamall, Olli Rehn og Enrique Barón Crespo, der anmodede formanden og Formandskonferencen om at undersøge spørgsmålet om Rådets og Kommissionens tilstedeværelse under forhandlingerne nærmere (formanden tog anmodningen til efterretning).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Det Europæiske Genopbygningsagentur * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur [KOM(2006)0162 - C6-0170/2006 - 2006/0057(CNS)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jelko Kacin (A6-0285/2006).

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Jelko Kacin forelagde sin betænkning.

Talere: Paulo Casaca (ordfører for udtalelse fra CONT), Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior, Justas Vincas Paleckis og Olli Rehn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.21 i protokollen af 12.10.2006.

(Mødet udsat kl. 20.50 og genoptaget kl. 21.05)


FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES
formand

18. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Czesław Adam Siekierski, Mario Borghezio, Katalin Lévai, Marco Pannella, Kartika Tamara Liotard, Kinga Gál, Antonio De Blasio, Gyula Hegyi, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Marie Anne Isler Béguin, Carlo Fatuzzo, Toomas Savi, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andrzej Tomasz Zapałowski, Oldřich Vlasák, Marco Cappato, Nils Lundgren, Árpád Duka-Zólyomi, Marian Harkin, Pedro Guerreiro, Milan Gaľa, Gerard Batten og Witold Tomczak.


FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

19. Dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010) (forhandling)

Betænkning: Dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010) [2006/2046(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elisabeth Jeggle (A6-0290/2006)

Elisabeth Jeggle forelagde sin betænkning.

Neelie Kroes (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jens Holm (ordfører for udtalelse fra ENVI), Agnes Schierhuber for PPE-DE-Gruppen, Marc Tarabella for PSE-Gruppen, Karin Resetarits for ALDE-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski for IND/DEM-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, María del Pilar Ayuso González, Rosa Miguélez Ramos, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz, Jeffrey Titford, Albert Jan Maat, Wiesław Stefan Kuc og Carl Schlyter.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Talere: Neil Parish, Ioannis Gklavakis, Esther Herranz García, Christa Klaß og Neelie Kroes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.25 i protokollen af 12.10.2006.


20. Konkurrence i de liberale erhverv (forhandling)

Betænkning: Opfølgning på rapporten om konkurrence i de liberale erhverv [2006/2137(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jan Christian Ehler (A6-0272/2006)

Jan Christian Ehler forelagde sin betænkning.

Neelie Kroes (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Donata Gottardi for PSE-Gruppen, Alfonso Andria for ALDE-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, og Neelie Kroes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.26 i protokollen af 12.10.2006.


21. Økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Mercosur (forhandling)

Betænkning: EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Mercosur med henblik på indgåelse af en interregional associeringsaftale (2006/2035(INI)) - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0302/2006)

Daniel Varela Suanzes-Carpegna forelagde sin betænkning.

Neelie Kroes (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Filip Kaczmarek (ordfører for udtalelse fra DEVE), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen, Javier Moreno Sánchez for PSE-Gruppen, Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, Kader Arif, Antolín Sánchez Presedo og Neelie Kroes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.27 i protokollen af 12.10.2006.


22. Sektoren for bærfrugt og kirsebær til forarbejdning (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0085/2006) af Joseph Daul og Janusz Wojciechowski for AGRI til Kommissionen: Situationen i sektoren for bærfrugt og kirsebær til forarbejdning (B6-0435/2006)

Czesław Adam Siekierski, for forespørgeren, begrundede den mundtlige forespørgsel.

Neelie Kroes (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Csaba Sándor Tabajdi for PSE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk og Neelie Kroes.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Joseph Daul for AGRI om situationen i sektoren for bærfrugt og kirsebær til forarbejdning (B6-0525/2006)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.28 i protokollen af 12.10.2006.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 378.364/OJJE).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.50.

Julian Priestley

Alejo Vidal-Quadras

Secrétaire Général

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castiglione, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Vergnaud, Vernola, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatører

Abadjiev Dimitar, Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Mihalache Dan, Morţun Alexandru Ioan, Paparizov Atanas Atanassov, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Ţicău Silvia Adriana, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik