Rodyklė 
Protokolas
PDF 186kWORD 105k
Trečiadienis, 2006 m. spalio 11 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Atminimo pagerbimas
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 6.Gauti dokumentai
 7.Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 8.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 9.Parlamento sudėtis
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 11.Darbotvarkė
 12.Būsimieji veiksmai patentų srityje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)
 13.Šiaurės Korėjos branduoliniai bandymai (diskusijos)
 14.Neformalus Lahti aukščiausiojo lygio susitikimas bei ES ir Rusijos santykiai po žurnalistės Anos Politkovskajos nužudymo (diskusijos)
 15.Keleivio duomenų įrašų (PNR) naudojimas (diskusijos)
 16.Avalynė iš Kinijos ir Vietnamo (diskusijos)
 17.Europos rekonstrukcijos agentūra * (diskusijos)
 18.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 19.Gyvūnų apsauga ir gerovė (2006–2010 m.) (diskusijos)
 20.Tolesni veiksmai po konkurencijos laisvųjų profesijų srityje ataskaitos (diskusijos)
 21.ES ir MERCOSUR ekonominiai ir prekybiniai ryšiai siekiant sudaryti tarpregioninį asociacijos susitarimą (diskusijos)
 22.Padėtis perdirbti skirtų uogų ir vyšnių sektoriuje (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.00 val.


2. Atminimo pagerbimas

Pirmininkas Parlamento vardu pagerbė 2006 m. spalio 6 d. mirusio Europos Parlamento nario (1987–1999) ir Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojo (1992–1994) Antoni Gutiérrez Diaz atminimą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas perskaitė pareiškimą dėl 2006 m. spalio 7 d. Maskvoje įvykdytos rusų žurnalistės Anos Politkovskajos žmogžudystės. Pirmininkas nurodė, kad jis paragino rusų valdžios institucijas imtis visų įmanomų priemonių siekiant nustatyti šios žmogžudystės kaltininkus ir kad jis perdavė institucijos užuojautą A. Politkovskajos šeimai ir artimiesiems. Jis taip pat pabrėžė, kad nuo metų pradžios pasaulyje buvo nužudyta 63 ir įkalinta 120 žurnalistų.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo: Tunne Kelam, Daniel Cohn-Bendit ir Gay Mitchell.


5. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Buvo išdalytas Komisijos komunikatas dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento 2006 m. kovo mėn. I, kovo mėn. II, balandžio mėn. I, balandžio mėn. II, gegužės mėn. I, gegužės mėn. II ir birželio mėn. mėnesinių sesijų metu priimtas rezoliucijas.

Buvo išdalytas Komisijos komunikatas apie veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant 2006 m. liepos mėn. mėnesinės sesijos metu Parlamento priimtas rezoliucijas ir pozicijas.


6. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Bulgarijos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo (COM(2006)0255 - C6-0322/2006 – 2006/0095(CNS)). LIBE komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A6-0328/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl Turkijos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo (COM(2006)0257 - C6-0320/2006 – 2006/0089(CNS)). LIBE komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A6-0327/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rumunijos susitarimo dėl Rumunijos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo (COM(2006)0256 - C6-0321/2006 – 2006/0087(CNS)). LIBE komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A6-0326/2006).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių ir gretutinių teisių apsaugos terminų (kodifikuota redakcija) (COM(2006)0219 - C6-0160/2006 – 2006/0071(COD)). JURI komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0323/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos kaliforninio skydamario kontrolės (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0123 - C6-0136/2006 – 2006/0040(CNS)). JURI komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0322/2006).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje (kodifikuota redakcija) (COM(2006)0226 - C6-0162/2006 – 2006/0073(COD)). JURI komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0321/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl gliukozės ir laktozės (kodifikuota versija) (COM(2006)0116 - C6-0135/2006 – 2006/0038(CNS)). JURI komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0320/2006).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (kodifikuota redakcija) (COM(2006)0222 - C6-0161/2006 – 2006/0070(COD)). JURI komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0318/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo (COM(2006)0261 - C6-0201/2006 – 2006/0090(CNS)). ITRE komitetas. Pranešėjas: Giles Chichester (A6-0314/2006).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės (kodifikuota redakcija) (COM(2006)0205 - C6-0152/2006 – 2006/0067(COD)). JURI komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0313/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento nustatančio specialias laikinąsias Europos Bendrijų pareigūnų įdarbinimo priemones dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo (COM(2006)0271 - C6-0221/2006 - 2006/0091(CNS)) - JURI komitetas. Pranešėjas: Giuseppe Gargani (A6-0312/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (COM(2005)0280 [[01]] - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - LIBE komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A6-0306/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (Euratomas), apibrėžiančio įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo taisykles ir nustatančio mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles, skirtas Europos atominės energijos bendrijos septintajai pagrindų programai įgyvendinti (2007-2011) (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS)). ITRE komitetas. Pranešėja: Anne Laperrouze (A6-0305/2006).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo Septintosios bendrosios programos veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles (2007–2013 m.) (COM(2005)0705 - C6-0005/2006 – 2005/0277(COD)). ITRE komitetas. Pranešėjas: Philippe Busquin (A6-0304/2006).

- Pranešimas dėl ekonominių ir prekybinių ES ir MERCOSUR santykių, siekiant sudaryti tarpregioninį asociacijos susitarimą (2006/2035(INI)). INTA komitetas. Pranešėjas: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0302/2006).

- Pranešimas dėl vidaus vandens kelių transporto skatinimo: „NAIADES“ – Europos integruota veiksmų programa, skirta vidaus vandens kelių transportui (2006/2085(INI)). TRAN komitetas. Pranešėja: Corien Wortmann-Kool (A6-0299/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Maldyvų Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo (COM(2006)0095 - C6-0250/2006 – 2006/0027(CNS)). TRAN komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0297/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Urugvajaus Rytų Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo (COM(2006)0064 - C6-0249/2006 – 2006/0016(CNS)). TRAN komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0296/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Singapūro Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo (COM(2005)0513 - C6-0165/2006 – 2005/0208(CNS)). TRAN komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0295/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo (COM(2005)0267 - C6-0226/2005 – 2005/0113(CNS)). TRAN komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0294/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Australijos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo (COM(2005)0264 - C6-0224/2005 – 2005/0112(CNS)). TRAN komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0293/2006).

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos reglamento Nr. 107 dėl nuostatų, susijusių su M2 arba M3 kategorijų transporto priemonių patvirtinimu atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją (07884/1/2006 - C6-0198/2006 – 2005/0250(AVC)). INTA komitetas. Pranešėjas: Enrique Barón Crespo (A6-0292/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl išskirtinės Bendrijos pagalbos Kosovui (COM(2006)0207 - C6-0171/2006 – 2006/0068(CNS)). INTA komitetas. Pranešėja: Erika Mann (A6-0291/2006).

- Pranešimas dėl Bendrijos veiksmų plano dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės 2006–2010 m. (2006/2046(INI)). AGRI komitetas. Pranešėja: Elisabeth Jeggle (A6-0290/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos civilinės saugos mechanizmą (nauja redakcija) (COM(2006)0029 - C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS)). ENVI komitetas. Pranešėjas: Dimitrios Papadimoulis (A6-0286/2006).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros (COM(2006)0162 - C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS)). AFET komitetas. Pranešėjas: Jelko Kacin (A6-0285/2006).

- * Pranešimas dėl Austrijos Respublikos iniciatyvos, siekiant priimti Tarybos aktą, iš dalies pakeičiantį Europolo darbuotojų tarnybos nuostatus (05428/2006 - C6-0073/2006 – 2006/0804(CNS)). LIBE komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A6-0279/2006).

- * Pranešimas dėl Austrijos Respublikos iniciatyvos dėl Tarybos sprendimo, patikslinančio Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas (05417/2006 - C6-0072/2006 – 2006/0803(CNS)). LIBE komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A6-0278/2006).

2) Parlamento narių:

2.1) žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis):

- Žodinis klausimas (O-0098/2006), kurį uždavė Jan Andersson ir Karin Jöns, EMPL komiteto vardu, Komisijai: Krūties vėžiu sergančių moterų reintegravimas į darbo rinką ir socialinių fondų panaudojimas nuolatiniam sveikatos specialistų, gydančių krūties vėžį, mokymui (B6-0433/2006);

- Žodinis klausimas (O-0101/2006), kurį uždavė Karl-Heinz Florenz ir Karin Jöns, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Ankstyvas krūties vėžio nustatymas ir gydymas išsiplėtusioje Europos Sąjungoje: dabartinė padėtis (B6-0434/2006);

- Žodinis klausimas (O-0085/2006), kurį uždavė Joseph Daul ir Janusz Wojciechowski, AGRI komiteto vardu, Komisijai: Padėtis perdirbti skirtų uogų ir vyšnių sektoriuje (B6-0435/2006).

2.2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

Aldo Patriciello – dėl universitetų fakultetų studentų skaičiaus apribojimo panaikinimo (0069/2006);

- Alessandra Mussolini ir Carlo Casini – dėl trijų katalikų sušaudymo Indonezijoje (0070/2006);

- Luca Romagnoli – dėl nepasitikėjimo ir grasinimų Jo Šventenybei Popiežiui Benediktui XVI ir akivaizdžių bandymų, įskaitant smurtą, pažeisti minties ir žodžio laisvę Europos Sąjungoje (0071/2006);

- Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská ir Peter Šťastný – dėl galimo visų naujųjų valstybių narių įsiliejimo į Šengeno erdvę atidėjimo (0072/2006).


7. Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 5 dalį rašytiniai pareiškimai Nr. 42, 43, 44, 45, 46/2006 negalioja, nes nebuvo surinktas reikiamas parašų skaičius.


8. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės navigacijos palydovinės sistemos (GNSS);

- Europos bendrijos ir Maldyvų Respublikos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų.


9. Parlamento sudėtis

Cecilia Malmström pranešė, kad ji buvo paskirta Švedijos vyriausybės Europos reikalų ministre ir kad paskyrimas įsigalioja 2006 m. spalio mėn. 6 d.

Kadangi pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimo teise 6 straipsnio 1 dalį ši pareigybė nesuderinama su Parlamento nario pareigomis, Parlamentas konstatavo, kad Parlamento nario vieta laisva nuo 2006 10 06, ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 4 dalimi.

Kompetetingos Estijos valdžios institucijos pranešė apie Katrin Saks, kuri pakeis Toomas Hendrik Ilves, paskyrimą Parlamento nare nuo 2006 10 09.

Pagal savo Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalį Parlamentas atsižvelgė į šį paskyrimą.

Pirmininkas priminė Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 5 dalies nuostatas.

Stebėtojai:

Monica Octavia Muscă 2006 m. spalio 10 d. atsistatydino iš stebėtojos Europos Parlamente pareigų, į kurias ją buvo paskyrę Rumunijos deputatų rūmai.

Vadovaudamasis Biuro patvirtintomis nuostatomis Parlamentas apie tai informuos Rumunijos valdžios institucijas.


10. Komitetų ir delegacijų sudėtis

GUE/NGL frakcijos ir nepriklausomų narių prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

ENVI komitetas: Jens Holm.

Laikinasis komitetas tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti: Luca Romagnoli vietoj Gianni De Michelis.


11. Darbotvarkė

Patvirtinta darbų programa (punktas 11 protokolo 25.09.2006) ir išdalytas darbotvarkės atitaisytų klaidų sąrašas (PE 378.364/OJ/COR).

Kalbėjo Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, kuris išreiškė apgailestavimą dėl riboto Tarybos atstovų dalyvavimo, nes dėl to buvo atidėtas kai kurių darbotvarkės punktų svarstymas ir pareikalavo, kad Taryba būtų paraginta geriau dalyvauti posėdžiuose.

Siūlomi pakeitimai:

- Verts/ALE frakcijos prašymas:

1. 48 darbotvarkės punktą pakeisti taip: „Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl neformalaus Lahti aukščiausiojo lygio susitikimo bei ES ir Rusijos santykių po žurnalistės Anos Politkovskajos nužudymo“.

2. Diskusijas užbaigti pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, kuris paprašė Parlamento išreikšti savo nuomonę dėl abiejų prašymo dalių atskirai.

Parlamentas pritarė pirmajai prašymo daliai.

Kalbėjo: Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Reinhard Rack, Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu, kuris pasiūlė, kad balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos vyktų per kitą mėnesinę sesiją, Tunne Kelam ir Jacek Emil Saryusz-Wolski, kurie paprašė Parlamento išreikšti savo nuomonę apie antrąją pasiūlymo dalį (Pirmininkas atsakė, kad Asamblėja neišreiškė nepritarimo Hans-Gert Poettering pasiūlymui).

Darbotvarkė patvirtinta.


12. Būsimieji veiksmai patentų srityje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)

Diskusijos buvo surengtos 2006 09 28 (punktas 13 protokolo 28.09.2006).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Maria Berger, Michel Rocard PSE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Daniel Strož, Umberto Guidoni GUE/NGL frakcijos vardu, ir Francesco Enrico Speroni – dėl Europos patentų politikos ateities (B6-0521/2006);

- Klaus-Heiner Lehne, Giuseppe Gargani, Nicole Fontaine PPE-DE frakcijos vardu, Maria Berger, Michel Rocard PSE frakcijos vardu, Sharon Bowles ir Toine Manders ALDE frakcijos vardu – dėl būsimos Europos patentų politikos (B6-0522/2006);

- Thomas Wise IND/DEM frakcijos vardu – dėl būsimos Europos politikos patentų srityje (B6-0523/2006);

- Brian Crowley UEN frakcijos vardu – dėl Europos patentų politikos ateities (B6-0524/2006).

Balsavimas: punktas 7.24 protokolo 12.10.2006.


13. Šiaurės Korėjos branduoliniai bandymai (diskusijos)

Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai ir Komisijos pareiškimai: Šiaurės Korėjos branduoliniai bandymai

Javier Solana (Vyriausiasis įgaliotinis) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu, Gérard Onesta Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Jan Tadeusz Masiel , nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Rebecca Harms, James Hugh Allister, Hubert Pirker, Marios Matsakis – dėl raginimo laikytis tvarkos (Pirmininkas iš jo atėmė žodį, nes jo kalba nebuvo raginimas laikytis tvarkos), Benita Ferrero-Waldner, Javier Solana, Tobias Pflüger, kuris padarė asmeninį pareiškimą atsakydamas į Elmar Brok pasisakymą, ir pastarasis dėl šio pareiškimo.

Diskusijos baigtos.


14. Neformalus Lahti aukščiausiojo lygio susitikimas bei ES ir Rusijos santykiai po žurnalistės Anos Politkovskajos nužudymo (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Neformalus Lahti aukščiausiojo lygio susitikimas bei ES ir Rusijos santykiai po žurnalistės Anos Politkovskajos nužudymo.

Paula Lehtomäki (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Françoise Grossetête PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu, Koenraad Dillen , nepriklausomas Parlamento narys, Tunne Kelam, Hannes Swoboda, Hélène Flautre, Mirosław Mariusz Piotrowski, Eija-Riitta Korhola, Reino Paasilinna, Satu Hassi, Nils Lundgren, Struan Stevenson, Martine Roure, Nigel Farage, Bogdan Klich ir Edite Estrela.

PIRMININKAVO: Miroslav OUZKÝ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Gunnar Hökmark, Józef Pinior, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Jerzy Buzek, Andreas Schwab, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik, Simon Busuttil, Alexander Stubb, Paula Lehtomäki ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.


15. Keleivio duomenų įrašų (PNR) naudojimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Keleivio duomenų įrašų (PNR) naudojimas.

Paula Lehtomäki (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ewa Klamt PPE-DE frakcijos vardu, ir Martine Roure PSE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Johannes Voggenhuber Verts/ALE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Ioannis Varvitsiotis, Stavros Lambrinidis, Jean-Marie Cavada, Giusto Catania, Michael Cashman, Alexander Alvaro, Sarah Ludford ir Franco Frattini.

Diskusijos baigtos.


16. Avalynė iš Kinijos ir Vietnamo (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0096/2006), kurį uždavė Enrique Barón Crespo, INTA komiteto vardu, Komisijai: Antidempingo tyrimo, susijusio su avalyne iš Kinijos ir Vietnamo, galutiniai rezultatai (B6-0432/2006).

Olli Rehn (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Enrique Barón Crespo pateikė žodinį klausimą ir išreiškė apgailestavimą dėl to, kad nedalyvavo Tarybos atstovai ir už šią sritį atsakingas Komisijos narys.

Kalbėjo: Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu, David Martin PSE frakcijos vardu, Sajjad Karim ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, José Albino Silva Peneda, Kader Arif, Danutė Budreikaitė, Leopold Józef Rutowicz, Christofer Fjellner, Francisco Assis, Anne E. Jensen, Luca Romagnoli, Zuzana Roithová, Giulietto Chiesa, Antonio López-Istúriz White, Panagiotis Beglitis, Béla Glattfelder, Margrietus van den Berg, Syed Kamall, Olli Rehn ir Enrique Barón Crespo, kuris pareikalavo, kad Pirmininkas ir Pirmininkų sueiga susirūpintų Tarybos ir Komisijos atstovų dalyvavimu diskusijose (Pirmininkas pasižymėjo šį pareiškimą).

Diskusijos baigtos.


17. Europos rekonstrukcijos agentūra * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros (COM(2006)0162 - C6-0170/2006 - 2006/0057(CNS)) - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jelko Kacin (A6-0285/2006).

Kalbėjo Olli Rehn (Komisijos narys).

Jelko Kacin pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Paulo Casaca (CONT komiteto nuomonės referentas), Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Panagiotis Beglitis, Józef Pinior, Justas Vincas Paleckis ir Olli Rehn.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.21 protokolo 12.10.2006.

(Posėdis sustabdytas 20.50 val. ir atnaujintas 21.05 val.)


PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

18. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Czesław Adam Siekierski, Mario Borghezio, Katalin Lévai, Marco Pannella, Kartika Tamara Liotard, Kinga Gál, Antonio De Blasio, Gyula Hegyi, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Marie Anne Isler Béguin, Carlo Fatuzzo, Toomas Savi, Leopold Józef Rutowicz, Danutė Budreikaitė, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andrzej Tomasz Zapałowski, Oldřich Vlasák, Marco Cappato, Nils Lundgren, Árpád Duka-Zólyomi, Marian Harkin, Pedro Guerreiro, Milan Gaľa, Gerard Batten ir Witold Tomczak.


PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

19. Gyvūnų apsauga ir gerovė (2006–2010 m.) (diskusijos)

Pranešimas dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės 2006–2010 m. laikotarpiu (2006/2046(INI)) - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elisabeth Jeggle (A6-0290/2006).

Elisabeth Jeggle pristatė pranešimą.

Kalbėjo Neelie Kroes (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jens Holm (ENVI komiteto nuomonės referentas), Agnes Schierhuber PPE-DE frakcijos vardu, Marc Tarabella PSE frakcijos vardu, Karin Resetarits ALDE frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, Andrzej Tomasz Zapałowski IND/DEM frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Pilar Ayuso, Rosa Miguélez Ramos, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz, Jeffrey Titford, Albert Jan Maat, Wiesław Stefan Kuc ir Carl Schlyter.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Neil Parish, Ioannis Gklavakis, Esther Herranz García, Christa Klaß ir Neelie Kroes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.25 protokolo 12.10.2006.


20. Tolesni veiksmai po konkurencijos laisvųjų profesijų srityje ataskaitos (diskusijos)

Pranešimas dėl tolesnių veiksmų, susijusių su konkurencijos laisvųjų profesijų srityje ataskaita (2006/2137(INI)) - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jan Christian Ehler (A6-0272/2006).

Jan Christian Ehler pristatė pranešimą.

Kalbėjo Neelie Kroes (Komisijos narė).

Kalbėjo: Donata Gottardi PSE frakcijos vardu, Alfonso Andria ALDE frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, ir Neelie Kroes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.26 protokolo 12.10.2006.


21. ES ir MERCOSUR ekonominiai ir prekybiniai ryšiai siekiant sudaryti tarpregioninį asociacijos susitarimą (diskusijos)

Pranešimas dėl ES ir MERCOSUR ekonominių ir prekybinių ryšių siekiant sudaryti tarpregioninį asociacijos susitarimą (2006/2035(INI)) - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0302/2006).

Daniel Varela Suanzes-Carpegna pristatė pranešimą.

Kalbėjo Neelie Kroes (Komisijos narė).

Kalbėjo: Filip Kaczmarek (DEVE komiteto nuomonės referentas), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu, Javier Moreno Sánchez PSE frakcijos vardu, Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, Kader Arif, Antolín Sánchez Presedo ir Neelie Kroes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.27 protokolo 12.10.2006.


22. Padėtis perdirbti skirtų uogų ir vyšnių sektoriuje (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0085/2006), kurį uždavė Joseph Daul ir Janusz Wojciechowski AGRI komiteto vardu Komisijai: Padėtis perdirbti skirtų uogų ir vyšnių sektoriuje (B6-0435/2006).

Czesław Adam Siekierski, pavaduojantis autorių, pateikė klausimą žodžiu.

Neelie Kroes (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Csaba Sándor Tabajdi PSE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ir Neelie Kroes.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

- Joseph Daul AGRI komiteto vardu – dėl padėties perdirbti skirtų uogų ir vyšnių sektoriuje (B6-0525/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.28 protokolo 12.10.2006.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 378.364/OJJE).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.50 val.

Julian Priestley

Alejo Vidal-Quadras

Secrétaire Général

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castiglione, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Vergnaud, Vernola, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Abadjiev Dimitar, Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Mihalache Dan, Morţun Alexandru Ioan, Paparizov Atanas Atanassov, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Ţicău Silvia Adriana, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Teisinė informacija - Privatumo politika