Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2006. október 12., Csütörtök - Brüsszel

2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat a Tanács rendeletére a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról és helyesbítéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról (COM(2006)0500 - C6-0335/2006 - 2006/0172(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

AGRI

véleménynyilvánításra felkért :

BUDG, ITRE

- Javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (COM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

PECH

véleménynyilvánításra felkért :

DEVE, BUDG

- 5. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2006-os pénzügyi évre - III. szakasz – Bizottság (13561/2006 - C6-0333/2006 - 2006/2202(BUD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

BUDG

- Javaslat a Tanács rendeletére a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítéséről (COM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

AGRI

véleménynyilvánításra felkért :

ENVI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról (átdolgozás) (COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

ITRE

véleménynyilvánításra felkért :

ENVI

- Javaslat a Tanács kerethatározatára az Európai Unió tagállamai között a tárgyalást megelőző eljárásokban hozott, igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozatról (COM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

LIBE

véleménynyilvánításra felkért :

JURI

- Javaslat a Tanács rendeletére az eresztőhálókról szóló 894/97/EK, 812/2004/EK és 2187/2005/EK rendeletek módosításáról (COM(2006)0511 - C6-0327/2006 - 2006/0169(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

PECH

véleménynyilvánításra felkért :

ENVI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

EMPL

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a gömbfa osztályozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 68/89/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2006)0557 - C6-0325/2006 - 2006/0178(COD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

IMCO

véleménynyilvánításra felkért :

AGRI

- A DEC 38/2006. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (SEC(2006)1063 - C6-0324/2006 - 2006/2243(GBD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelöléséről (kodifikált változat) (COM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

JURI

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság Kormánya között létrejött, Bulgáriának a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről (COM(2006)0255 - C6-0322/2006 - 2006/0095(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

LIBE

véleménynyilvánításra felkért :

BUDG

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és Románia között létrejött, Romániának a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről (COM(2006)0256 - C6-0321/2006 - 2006/0087(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

LIBE

véleménynyilvánításra felkért :

BUDG

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és a Török Köztársaság Kormánya között létrejött, Törökországnak a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről (COM(2006)0257 - C6-0320/2006 - 2006/0089(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

LIBE

véleménynyilvánításra felkért :

BUDG

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések felügyeleti értékelésének eljárási szabályai és értékelési kritériumai tekintetében történő módosításáról (COM(2006)0507 - C6-0298/2006 - 2006/0166(COD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

ECON

véleménynyilvánításra felkért :

JURI, IMCO

- A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása – Javaslat az Európai Parlament és a Tanács ajánlására az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról (COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

EMPL

véleménynyilvánításra felkért :

FEMM, CULT, ITRE

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat