Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0125(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0282/2006

Arutelud :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Hääletused :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Protokoll
Neljapäev, 12. oktoober 2006 - Brüssel

3. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti asutamine * - Põhiõiguste Amet (Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega seotud tegevus) * (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (KOM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A6-0306/2006)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega volitatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit tegutsema Euroopa Liidu lepingu VI jaotises viidatud aladel (KOM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)) - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Kinga Gál tutvustas raportit (A6-0306/2006).

Magda Kósáné Kovács tutvustas raportit (A6-0282/2006).

Sõna võtsid Cem Özdemir (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Jutta Haug (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Hubert Pirker fraktsiooni PPE-DE nimel, Michael Cashman fraktsiooni PSE nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Johannes Voggenhuber fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Wojciech Roszkowski fraktsiooni UEN nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Koenraad Dillen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Timothy Kirkhope, Martine Roure, Hubert Pirker ja Ona Juknevičienė.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Bernat Joan i Marí, Jiří Maštálka, Bogdan Pęk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bogusław Sonik, Andrzej Jan Szejna, Anneli Jäätteenmäki, Erik Meijer, Roger Knapman, Alessandro Battilocchio, Reinhard Rack, Józef Pinior, Kinga Gál, Magda Kósáné Kovács ja Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.10.2006protokoll punkt 22 ja 12.10.2006protokoll punkt 23.

(Istung katkestati enne hääletust kell 10.40 ja jätkus kell 11.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika