Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0125(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0282/2006

Keskustelut :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Äänestykset :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Pöytäkirja
Torstai 12. lokakuuta 2006 - Bryssel

3. Euroopan unionin perusoikeusviraston perustaminen * - Perusoikeusvirasto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa koskeva toiminta) * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta (KOM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A6-0306/2006)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston valtuuttamisesta harjoittamaan toimintaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon kuuluvilla aloilla (KOM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)) - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Kinga Gál esitteli laatimansa mietinnön (A6-0306/2006).

Magda Kósáné Kovács esitteli laatimansa mietinnön (A6-0282/2006).

Puheenvuorot: Cem Özdemir (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jutta Haug (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hubert Pirker PPE-DE-ryhmän puolesta, Michael Cashman PSE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Johannes Voggenhuber Verts/ALE-ryhmän puolesta, Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta, Wojciech Roszkowski UEN-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen, Timothy Kirkhope, Martine Roure, Hubert Pirker ja Ona Juknevičienė.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Bernat Joan i Marí, Jiří Maštálka, Bogdan Pęk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bogusław Sonik, Andrzej Jan Szejna, Anneli Jäätteenmäki, Erik Meijer, Roger Knapman, Alessandro Battilocchio, Reinhard Rack, Józef Pinior, Kinga Gál, Magda Kósáné Kovács ja Franco Frattini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.10.2006, kohta 22 ja istunnon pöytäkirja 12.10.2006, kohta 23.

(Istunto keskeytettiin klo 10.40 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö