Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0125(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0282/2006

Debatai :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Balsavimas :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Protokolas
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 12 d. - Briuselis

3. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros įsteigimas * - Pagrindinių teisių agentūra (veikla susijusi su Europos Sąjungos Sutarties VI antraštine dalimi) * (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (COM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A6-0306/2006)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, suteikiančio Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai teisę vykdyti savo veiklą Europos Sąjungos sutarties VI antraštinėje dalyje nurodytose srityse (COM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)) - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kinga Gál pristatė pranešimą (A6-0306/2006).

Magda Kósáné Kovács pristatė pranešimą (A6-0282/2006).

Kalbėjo: Cem Özdemir (AFET komiteto nuomonės referentas), Jutta Haug (BUDG komiteto nuomonės referentas), Hubert Pirker PPE-DE frakcijos vardu, Michael Cashman PSE frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Johannes Voggenhuber Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, Wojciech Roszkowski UEN frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Koenraad Dillen , nepriklausomas Parlamento narys, Timothy Kirkhope, Martine Roure, Hubert Pirker ir Ona Juknevičienė.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bernat Joan i Marí, Jiří Maštálka, Bogdan Pęk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bogusław Sonik, Andrzej Jan Szejna, Anneli Jäätteenmäki, Erik Meijer, Roger Knapman, Alessandro Battilocchio, Reinhard Rack, Józef Pinior, Kinga Gál, Magda Kósáné Kovács ir Franco Frattini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 12.10.2006 protokolo 22 punktas ir 12.10.2006 protokolo 23 punktas.

(Posėdis sustabdytas 10.40 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.05 val.)

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Teisinė informacija - Privatumo politika