Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0125(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0282/2006

Debatten :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Stemmingen :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Notulen
Donderdag 12 oktober 2006 - Brussel

3. Oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten * - Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (activiteiten op in titel VI van het EU-Verdrag bedoelde gebieden) * (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (COM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A6-0306/2006)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten wordt gemachtigd zijn activiteiten uit te oefenen op de in titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie bedoelde gebieden (COM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)) - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Kinga Gál leidt het verslag in (A6-0306/2006).

Magda Kósáné Kovács leidt het verslag in (A6-0282/2006).

Het woord wordt gevoerd door Cem Özdemir (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Jutta Haug (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Hubert Pirker, namens de PPE-DE-Fractie, Michael Cashman, namens de PSE-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Johannes Voggenhuber, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Wojciech Roszkowski, namens de UEN-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Timothy Kirkhope, Martine Roure, Hubert Pirker en Ona Juknevičienė.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bernat Joan i Marí, Jiří Maštálka, Bogdan Pęk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bogusław Sonik, Andrzej Jan Szejna, Anneli Jäätteenmäki, Erik Meijer, Roger Knapman, Alessandro Battilocchio, Reinhard Rack, Józef Pinior, Kinga Gál, Magda Kósáné Kovács en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 22 van de notulen van 12.10.2006 en punt 23 van de notulen van 12.10.2006.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 10.40 uur onderbroken en om 11.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid