Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0089(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0327/2006

Ingediende teksten :

A6-0327/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/10/2006 - 7.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0395

Notulen
Donderdag 12 oktober 2006 - Brussel

7.3. Akkoord EG-Turkije: deelname van Turkije aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije betreffende de deelneming van Turkije aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (COM(2006)0257 - C6-0320/2006 - 2006/0089(CNS)) - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A6-0327/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0395)

Juridische mededeling - Privacybeleid