Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0124(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0306/2006

Esitatud tekstid :

A6-0306/2006

Arutelud :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Hääletused :

PV 12/10/2006 - 7.22
CRE 12/10/2006 - 7.22
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 30/11/2006 - 8.6
CRE 30/11/2006 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0414
P6_TA(2006)0509

Protokoll
Neljapäev, 12. oktoober 2006 - Brüssel

7.22. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti asutamine * (hääletus)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (KOM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A6-0306/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0414)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Sõna võttis Kinga Gál (raportöör), kes palus, et Franco Frattini (komisjoni asepresident) täpsustaks komisjoni seisukohta muudatusettepanekute suhtes. Kuna viimane teatas, et komisjon soovib täiendavat järelemõtlemisaega kompromissi saavutamiseks nõukoguga, palus Kinga Gál lükata õigusloomega seotud resolutsiooni projekti hääletus edasi vastavalt kodukorra artikli 53 lõikele 2.

Parlament kiitis raportööri taotluse heaks.

Küsimus on seega tagasi saadetud pädevale komisjonile uuesti läbivaatamiseks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika