Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0124(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0306/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0306/2006

Keskustelut :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Äänestykset :

PV 12/10/2006 - 7.22
CRE 12/10/2006 - 7.22
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 30/11/2006 - 8.6
CRE 30/11/2006 - 8.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0414
P6_TA(2006)0509

Pöytäkirja
Torstai 12. lokakuuta 2006 - Bryssel

7.22. Euroopan unionin perusoikeusvirasto * (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta (KOM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A6-0306/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2006)0414)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Kinga Gál (esittelijä) käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi Franco Frattinia (komission varapuheenjohtaja) täsmentämään komission kantaa tarkistuksiin. Koska komission varapuheenjohtaja ilmoitti, että komissio toivoo lisää pohdinta-aikaa päästäkseen kompromissiin neuvoston kanssa, Kinga Gál pyysi, että äänestystä lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnoksesta lykätään työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi esittelijän pyynnön.

Asia katsottiin palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö