Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0124(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0306/2006

Ingediende teksten :

A6-0306/2006

Debatten :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Stemmingen :

PV 12/10/2006 - 7.22
CRE 12/10/2006 - 7.22
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 30/11/2006 - 8.6
CRE 30/11/2006 - 8.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0414
P6_TA(2006)0509

Notulen
Donderdag 12 oktober 2006 - Brussel

7.22. Oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten * (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (COM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A6-0306/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2006)0414)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Het woord wordt gevoerd door Kinga Gál (rapporteur), die Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) verzoekt het standpunt van de Commissie ten aanzien van de amendementen kenbaar te maken. Laatstgenoemde deelt mede dat de Commissie meer bedenktijd nodig heeft om tot een compromis met de Raad te komen; Kinga Gál verzoekt vervolgens om uitstel van de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 53, lid 2 van het Reglement.

Het Parlement willigt het verzoek van de rapporteur in.

De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid