Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0124(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0306/2006

Ingivna texter :

A6-0306/2006

Debatter :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Omröstningar :

PV 12/10/2006 - 7.22
CRE 12/10/2006 - 7.22
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 30/11/2006 - 8.6
CRE 30/11/2006 - 8.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0414
P6_TA(2006)0509

Protokoll
Torsdagen den 12 oktober 2006 - Bryssel

7.22. Inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter * (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (KOM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A6-0306/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0414)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Talare: Kinga Gál (föredragande) bad Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) klargöra kommissionens ståndpunkt om ändringsförslagen. Då Frattini hade sagt att kommissionen ville ha ytterligare betänketid för att nå en kompromiss med rådet, begärde Kinga Gál att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp, i enlighet med artikel 53.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände föredragandens begäran.

Ärendet ansågs därmed återförvisat till ansvarigt utskott för ytterligare beredning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy