Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0125(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0282/2006

Predkladané texty :

A6-0282/2006

Rozpravy :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Hlasovanie :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Zápisnica
Štvrtok, 12. októbra 2006 - Brusel

7.23. Agentúra Európskej únie pre základné práva - činnosti podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii * (hlasovanie)
Doslovný zápis

Správa Návrh rozhodnutia Rady o splnomocnení Agentúry Európskej únie pre základné práva na výkon činností v oblastiach uvedených v hlave VI Zmluvy o Európskej únii (COM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)) - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0415)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

V rozprave vystúpil Magda Kósáné Kovács (spravodajkyňa), ktorá požiadala Franca Frattiniho (podpredsedu Komisie), aby objasnil pozíciu Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Keďže pán Frattini uviedol, že Komisia by chcela dodatočný čas na premyslenie, aby mohla dosiahnuť kompromis s Radou, Magda Kósáné Kovács požiadala o odloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia v súlade s článkom 53 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament schválil žiadosť spravodajkyne.

Vec sa považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

Vystúpili títo poslanci:

Magda Kósáné Kovács pred hlasovaním spresnila znenie odôvodnenia 3a.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia