Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0125(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0282/2006

Ingivna texter :

A6-0282/2006

Debatter :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Omröstningar :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Protokoll
Torsdagen den 12 oktober 2006 - Bryssel

7.23. Byrån för grundläggande rättigheter (verksamheter under avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen) * (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets beslut om att ge Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter rätt att bedriva verksamhet på de områden som avses i avdelning VI av fördraget om Europeiska unionen (KOM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)) - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0415)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Talare: Magda Kósáné Kovács (föredragande) bad Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) klargöra kommissionens ståndpunkt om ändringsförslagen. Då Frattini hade sagt att kommissionen ville ha ytterligare betänketid för att nå en kompromiss med rådet, begärde Magda Kósáné Kovács att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp, i enlighet med artikel 53.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände föredragandens begäran.

Ärendet ansågs därmed återförvisat till ansvarigt utskott för ytterligare beredning.

Inlägg om omröstningen:

Före omröstningen förtydligade Magda Kósáné Kovács ordalydelsen i skäl 3a.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy